Sökning: "digitized marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden digitized marketing.

 1. 1. The need for speed : A study of how a new digital tool can affect B2B relationships

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Hellsten; Johan Näsström; [2019]
  Nyckelord :B2B relationships; 3D virtual prototypes; relationship marketing;

  Sammanfattning : The technological development that we have seen in the last decades has resulted in a more digitized business environment and affected industries from an innovative and competitive perspective. The digital transition is an ongoing process and it creates opportunities and challenges for businesses globally. LÄS MER

 2. 2. ABW-KONTOR: FÖRSLAG TILL ETT KOMMUNIKATIONSVERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA UTFORMNINGSPROCESSEN

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Marcus Törnvall; Ellinor Stendlert; [2019]
  Nyckelord :Activity based work office; Communication tool; Design process; ABW; Aktivitetsbaserat kontor; Kommunikationsverktyg; Utformningsprocess;

  Sammanfattning : Syfte: Idag har det blivit allt mer vanligt att verksamheter använder sig av aktivitetsbaserade kontor, så kallade ABW-kontor. En anledning till detta är att kontorsformen är mer yteffektiv då den oftast är utformad för ett färre antal medarbetare än vad verksamheten har anställda. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Nyckelord :inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Sammanfattning : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. LÄS MER

 4. 4. The development of experiential marketing and the e-commerce rise : An empirical study of the relationship between experiential marketing and e-commerce

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alban Godron; Alexis Leitao; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the past years, our society digitized increasingly with the development of internet and the exploration of all its capacities. One of these new uses is the e-commerce, the possibility for customers to buy a product online at any time of the day, and to be delivered at their home after a short period of time. LÄS MER

 5. 5. Relationskommunikation över landsgränserna : - En studie om relation, kommunikation och strategi i ett litet samhälle med en stor närvaro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Jakob Molund; Ida Järnkrok; [2019]
  Nyckelord :Relationship-building work; visitors; digitization process; social media; site marketing.;

  Sammanfattning : Research ProblemToday, the great focus is on the organization’s place on different digital platforms as well as in the more traditional print world. A lot of research has been done on the factors that are included into an organization’s success; product quality, pricing, visitor satisfaction and availability, to name a few. LÄS MER