Sökning: "digitized marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden digitized marketing.

 1. 1. The Utilization of Social Media Marketing in a B2B context- Marketing Decision-makers Point of View

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ludwig Månsson; Sheriff Shahen; Sepehr Gharanfoli; [2020]
  Nyckelord :Social Media Marketing; Social Media; Social Media Perception; Digital Marketing; Industrial Marketing; Business-to-business; Marketing Communication;

  Sammanfattning : To date, the rather new phenomena known as Social Media Marketing (SMM) has caught much attention from researchers and several studies have been conducted prior to resolving how this new phenomenon can be utilized by business-to-business (B2B) organizations. However, existing literature covering SMM has been mainly focused on the business-to-consumer (B2C) perspective, therefore, there is a lack of research in the utilization of SMM in a B2B context. LÄS MER

 2. 2. Modemedvetenhet versus miljömedvetenhet : En kvalitativ studie om influencers påverkan på unga kvinnors identitetsskapande

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Hedihn; Pernilla Angervall; [2020]
  Nyckelord :Identity formation; influencers; Instagram; clothing consumption; environmental awareness; Identitetsskapande; influencers; Instagram; klädkonsumtion; miljömedvetenhet;

  Sammanfattning : A paradigm shift has taken place in identity formation as the society7 is moving towards to be more digitized. Previous research shows that young people use social media and its opinion leaders, called influencers, to a large extent as a tool to create their own identity. LÄS MER

 3. 3. The need for speed : A study of how a new digital tool can affect B2B relationships

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Hellsten; Johan Näsström; [2019]
  Nyckelord :B2B relationships; 3D virtual prototypes; relationship marketing;

  Sammanfattning : The technological development that we have seen in the last decades has resulted in a more digitized business environment and affected industries from an innovative and competitive perspective. The digital transition is an ongoing process and it creates opportunities and challenges for businesses globally. LÄS MER

 4. 4. ABW-KONTOR: FÖRSLAG TILL ETT KOMMUNIKATIONSVERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA UTFORMNINGSPROCESSEN

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Marcus Törnvall; Ellinor Stendlert; [2019]
  Nyckelord :Activity based work office; Communication tool; Design process; ABW; Aktivitetsbaserat kontor; Kommunikationsverktyg; Utformningsprocess;

  Sammanfattning : Syfte: Idag har det blivit allt mer vanligt att verksamheter använder sig av aktivitetsbaserade kontor, så kallade ABW-kontor. En anledning till detta är att kontorsformen är mer yteffektiv då den oftast är utformad för ett färre antal medarbetare än vad verksamheten har anställda. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Nyckelord :inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Sammanfattning : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. LÄS MER