Sökning: "digitizing"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet digitizing.

 1. 1. Digitalisering i fastighetsbranschen : Faktorer som hindrar implementering av digitala lösningar i förvaltningsverksamheten

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jens Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Real Estate; Digitalization; Property Management; Fastigheter; Digitalisering; Fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har under lång tid revolutionerat många branscher. Fastighetsbranschensomställning har varit långsam även om digitaliseringen nu börjat ta fart även där. Denklassiska affärsmodellen har länge varit lönsam och det innebär ett risktagande att ta förstasteget. LÄS MER

 2. 2. Managing a digital transformation : A case study of digitizing functional operations in a sociotechnical system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erik Flodmark; Carl Sävendahl; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; digital transformation; cognitive systems engineering; cognitive work analysis; work domain analysis; clinical studies; healthcare; sociotechnical system; contract management; Digitalisering; digital transformation; cognitive systems engineering; cognitive work analysis; work domain analysis; kliniska studier; hälso- och sjukvård; sociotekniska system; kontraktadministration;

  Sammanfattning : Sweden has the ambition to be the world leading country leveraging the opportunities of digitalization in the healthcare sector. In parallel, the Swedish Research Council highlights that conducting more clinical studies is essential to improve the healthcare. LÄS MER

 3. 3. Karlstads kommuns förändrade arbetssätt och offentliga rum under Covid-19 : En kvalitativ studie över hur samhällsplanernas arbetssätt har förändrats och om det offentliga rummet i Karlstads kommun har påverkats av Covid-19

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Patricia Enqvist; Klara Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Public Space; Pandemic; Covid-19; restrictions; planning.; Offentliga rummet; pandemi; Covid-19; restriktioner; planering; Karlstads kommun.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur samhällsplanerare i Karlstads kommun har hanterat de rådande restriktionerna gällande Covid-19 i sitt arbete samt huruvida Covid-19 och restriktionerna kan ha påverkat arbetet med det offentliga rummet i Karlstads kommun. Arbetet utfördes genom intervjuer med samhällsplanerare på Karlstads kommun som sedan transkriberades och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Optimera, eller inte? : Faktorer som påverkar inställningen till användning av SEO hos SME

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Hällgren; Sebastian Almqvist; [2021]
  Nyckelord :Search Engine Optimization; SME; Digital consumer impact; Digital technology; Sökmotoroptimering; SME; Digital konsumentpåverkan; Digital teknik;

  Sammanfattning : Studier visar att kunskapen och erfarenheten av marknadsföring inom små och medelstora företags (SME) till stor utsträckning är ganska dålig. Det finns inga riktlinjer för hur SME inom byggbranschen bör arbeta med marknadsföring och hur företagen bör överväga att digitalisera marknadsföringen för att kunna nå ut till en större potentiell kundgrupp. LÄS MER

 5. 5. EXPLORING ELDERLY PATIENTS´ BEHAVIOR & NEEDS INSIDE DIGITAL HEALTHCARE PLATFORMS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Veronica Hardebro; Rebecka Edblad; [2021]
  Nyckelord :digital healthcare platforms; usage behavior; elderly patients; technology acceptance model; information communication technology.; digitala vårdplattformar; användarbeteende; äldre patienter; TAM; informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Den ökande och snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har skapat ett nytt ekosystem inom hälso- och sjukvårdssektorn bestående av digitala plattformar. Detta har gjort det möjligt för patienter att söka och ta emot vård på nya sätt som tidigare inte var möjligt. LÄS MER