Sökning: "dikotomi"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet dikotomi.

 1. 1. Jämställdhet, sexualitet och makt inom femdom: : En studie av diskussioner på digitala plattformen Darkside

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Shani Thorell Walker; Rönnqvist Felicia; [2023]
  Nyckelord :BDSM; femdom; genus; makt; hierarki; dikotomi;

  Sammanfattning : This study examines how the discussion around femdom is conducted in comments on an internet forum. Femdom is a sexual role-taking where the woman is superior to the man in a sexual relationship. A large part of the previous research on sexual power structures is based on a role-taking where the woman is subservient to the man. LÄS MER

 2. 2. Kritiska faser i samverkan : En studie om logiker, spänningar och vakuum i institutioners samverkan kring skolgång för placerade barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Davén; [2022]
  Nyckelord :collaboration; placement in out-of-home-care; schooling; institutional logics; institutional void; samverkan; placerade barn och unga; skolgång; institutionella logiker; institutionella vakuum;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an understanding of the need for collaboration in creating education plans and school placements for children and youth placed in out-of-home care. By interviewing nine representatives from social services, the municipal education department and primary and secondary schools, this study addresses tensions that arise in school planning in the critical phases for this target group: prior to placement in out-of-home-care and upon return home. LÄS MER

 3. 3. "Ingen har sagt till killarna att 'du måste ändra på dig'” : En kvalitativ intervjustudie av hur fritidsledare upplever och bemöter maskulinitetsuttryck på fritidsgårdar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Johansson; Robin Edberg Wiksander; [2022]
  Nyckelord :Fritidsgård; Fritidsledare; Genus; Maskulinitet; Hegemonisk maskulinitet; Homosocialitet; Egenskapernas dikotomi; Relationskapital; Könsroller; Könsnormer;

  Sammanfattning : De svenska fritidsgårdarna fyller en viktig funktion för många ungdomar. De möjliggör en social och aktiv fritid där ungdomarna under kontrollerade former själva får planera sin egen tid utan krav på vare sig prestation eller aktivt deltagande. LÄS MER

 4. 4. Att kula : Autenticitet i utövandet av ett immateriellt kulturarv

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Moa Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Autenticitet; kulning; diskurs; immateriellt kulturarv;

  Sammanfattning : Syftet i den här studien är att undersöka hur utövare av kulning framhåller autenticitet och utifrån detta diskutera vad det har för betydelse för fenomenet kulning. Studiens huvudsakliga material består av intervjuer med personer som utövar kulning vilket kompletteras med arkiv- och internetbaserat material. LÄS MER

 5. 5. Vegetation som social konstruktion : en kritisk granskning av värderingar och föreställningar om ordning och oordning vid omvandling av industriområdet Librobäck

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kerstin Lindberg; Emma Nygren; [2022]
  Nyckelord :fysisk planering; förtätning; industrimiljö; vegetation; urban ekologi; biologisk mångfald; värderingar; föreställningar; social konstruktion; ordning och oordning; dikotomi; anomali; metafor;

  Sammanfattning : Urbanisering är ett hot mot biologisk mångfald. När vi människor försämrar eller förstör ekosystem hotas allt liv på jorden. Vårt utnyttjande av naturresurser och ekosystem utgår ifrån modernitetstankar som grundar sig i en dualistisk uppdelning mellan natur och kultur. LÄS MER