Sökning: "diktatoriska länder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden diktatoriska länder.

  1. 1. Svärdets år

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

    Författare :Noor Gharib; [2009]
    Nyckelord :folkmord; krig; assyrier; syrianer; nutidshistoria;

    Sammanfattning : Detta arbete riktas framför allt till omvärlden, men också till assyrierna/syrianerna, främst till andra generationen assyrier/syrianer som lever idag i exil. De som lever i trygghet och säkerhet, skall uppmärksammas om vad som händer där ute i det verkliga livet. LÄS MER