Sökning: "diktatur länder"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden diktatur länder.

 1. 1. La causa de Chile es también nuestra : Un análisis crítico de un discurso de Olof Palme

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Monica Seittu Better; [2018]
  Nyckelord :Chile; Palme; kritisk diskursanalys; systemisk funktionell grammatik; demokrati;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker sambandet mellan text, diskurs och social praktik i ett tal hållet av Olof Palme i september 1974 på Skånes partidistrikts Chilemöte. Studien undersöker även vilka strategier Palme använder i sitt tal och de vanligast förekommande teman. LÄS MER

 2. 2. Landskapsarkitektens yrkesroll i Sverige och Spanien : en jämförelsestudie mellan svensk och spansk landskapsarkitektur med platsexempel från Stockholm och Barcelona

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linda Kullänger; [2015]
  Nyckelord :jämförelsestudie; landskapsarkitektyrket; paisajista; Stockholm; Barcelona;

  Sammanfattning : Landscape architect is a profession that withholds varying tasks inside countries and between countries. In many countries the landscape architect profession does not exist. LÄS MER

 3. 3. Den hegemoniska demokratin? : En studie av demokrati- och diktaturdiskurserna i historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gargi Datta; Emma Levén; [2014]
  Nyckelord :Pedagogik; Diskursanalys; Läroböcker; Demokrati; Diktatur;

  Sammanfattning : Eftersom skolan har ett demokratiuppdrag som ska genomsyra hela verksamheten var det därför relevant att studera hur läroböckers innehåll speglar detta. Syftet med undersökningen har varit att studera hur demokrati- och diktaturdiskursen framställs i fyra historieläroböcker för gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Demokratiseringsprocessen av postsovjetiska länder. En jämförande analys av den demokratiska utvecklingen i Ukraina och Vitryssland efter Sovjetunionens fall.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexey Rossikhin; André Chiesa; [2008]
  Nyckelord :demokratisering; Ukraina; Vitryssland; jämförande analys ; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vad som gör att Ukraina lyckats bli en erkänd demokrati samtidigt som Vitryssland förblir en auktoritär diktatur. Vi ska i denna jämförande analys titta på de demokratiseringsprocesser som ägt rum i de båda länderna. Vi kommer lägga energi på staten, det civila samhället och globaliseringen. LÄS MER

 5. 5. Två länder går skilda vägar. Språk, identitet och civilt samhälle i Ukraina och Vitryssland.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan van der Levin; Sara Renberg; [2005]
  Nyckelord :Ukraina; Vitryssland; Civila samhället; Nationell identitet; Språk; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den unika situation som uppstod i samband med Sovjetunionens upplösning i början av 1990-talet berikade världen med flertalet nya stater. Flera av dessa var mycket lika vad beträffar gemensam historia, etnisk sammansättning och förutsättningar att börja bygga upp sitt land. LÄS MER