Sökning: "dikter"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet dikter.

 1. 1. Ett transspråk : Flerspråkighet i Fredrik Ekelunds/Marisol M:s diktsamling Läppstifterska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alva Bäcklund; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkväxling; lyrik; poesi; svenska som andraspråk; lyrikanalys; flerspråkig litteratur; translanguaging; transspråk; Fredrik Ekelund; Marisol M; Haapamäki och Eriksson;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en systematisk analys av språkväxlingen i den samtida diktsamling Läppstifterska, skriven av Fredrik Ekelund/Marisol M. Språkväxlingens form och funktioner samt samspel med textinnehåll står i fokus och är också de komponenter analysen syftar till att belysa. LÄS MER

 2. 2. "En gång var vi som blommor — Blommornas tid förrann" : Relationen mellan människa och natur — En ekokritisk analys av Anna Greta Wides diktning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Berglund; [2021]
  Nyckelord :Wide; Anna Greta Wide; Ekokritik; Diktstudier; Antropocentrism; Ekocentrism; Biocentrism; Dikter;

  Sammanfattning : Denna studie av alla Anna Greta Wides samlingar (även postuma) undersöker relationen mellan människa och natur i hennes dikter. Utifrån begreppen antropocentrism, ekocentrism och biocentrism undersöks dem och genom ett flertal olika teman - bland annat religionen, platsen, odödligheten/dödligheten samt besjälning och dehumanisering - presenteras flera olika resultat. LÄS MER

 3. 3. Silent Lure : A study of how Mīkhāʾīl Nuʿayma relates to and uses silence in his poems

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Ronja Tallmyren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study I investigate how a mystic relates to and uses silence in poetry, as silence is a very important part of mysticism overall. I have focused on the Eastern Orthodox Christian mystic branch, which, in this thesis, is represented by the poet Mīkhāʾīl Nuʿayma from Lebanon. LÄS MER

 4. 4. Kampen om Yahya Hassan : ”Jeg er bare en digter, der har udgivet en bog”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Maria Karlsson; [2021]
  Nyckelord :litteratursociologi; Bourdieu; författarporträtt; dansk bokmarknad; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och visa utvecklingen av Yahya Hassans författarskap samt vilka nyckelpersoner som deltog i hans etableringsprocess. Genom att göra studier om hur en författare utvecklas ger både författare och förlag kunskap om hur de själva kan påverka och styra sin position på det litterära fältet. LÄS MER

 5. 5. Främmandegöring och litterär kompetens via Tomas Tranströmers diktning : En stilistisk analys med ett didaktiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Niklas Wall; [2021]
  Nyckelord :Främmandegöring; förgrundstekniker; Tomas Tranströmer; Preludium; Flygblad; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet främmandegöring kommer till uttryck i Tomas Tranströmers dikter Preludium och Flygblad. Som analysmetod används det närliggande begreppet förgrundstekniker, som beskriver hur främmandegöring kan uppstå genom det poetiska språkets olika funktioner, samt med författaren eller poetens användning av stilistiska drag. LÄS MER