Sökning: "dimension analys"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden dimension analys.

 1. 1. Sambandet mellan ägandekoncentration och kapitalstruktur i olika branscher på den svenska börsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Engström; Sanne Setterberg; [2019-08-15]
  Nyckelord :Ägandekoncentration; kapitalstruktur; soliditet; agentteori; pecking order teori; trade-off teori; svenska börsnoterade företag; bransch.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Forskning och teori kring kapitalstrukturen och dess påverkande faktorer är ett ämne som länge diskuterats. Tidigare forskningsresultat skiljer sig åt, både när det gäller vilka faktorer som påverkar samt på vilket sätt dessa påverkar. LÄS MER

 2. 2. Spårdjup i asfaltsbeläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Emil Svensk; [2019]
  Nyckelord :rut depth; asphalt surface; maintain; Spårdjup; asfaltsbeläggning; underhåll;

  Sammanfattning : I Sverige idag finns ett statligt vägnät som finansieras och underhålls av de Svenska myndigheterna genom Trafikverket. På Trafikverkets avdelning för underhåll planeras och genomförs underhållsåtgärder för att vägarnas standard ska uppfylla de beslutande kraven som finns. LÄS MER

 3. 3. Sonarbildigenkänningssystem för att röja minor

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Moa Englund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns ett intresse för att skapa säkra farvägar för militär och civil båttrafik. I svenska vatten ligger det kvar många havsminor från världskrigen som behöver röjas för att kunna skapa dessa vägar. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter för gruppering av djur i AMS-stall : en kvalitativ intervjustudie samt analys av planritningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Nilsson; [2019]
  Nyckelord :planlösningar; AMS-stall; platsbehov; gruppindelning;

  Sammanfattning : Ett väl utformat stall är grunden för en framgångsrik mjölkproduktion. I AMS-stall är det viktigt att ha lösningar för separation av djur för olika åtgärder som seminering och sjukdomsbehandling som medger en snabb och säker djurhantering. Det finns många olika sätt för hur planlösningen är utformad i stall med AMS. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av hållbarhet inom samhällsplanering : En studie om hur Malmö kommun arbetar med hållbarhetsbedömningar i sin planering

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Josefine Hawkins; Sandra Lithman; [2019]
  Nyckelord :economic growth; sustainable development; ecological development; social development; ekonomisk tillväxt; hållbar utveckling; ekologisk hållbarhet; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har blivit ett begrepp på allas läppar under det senaste 60 åren. Långt ifrån alla är överens om vad en hållbar utveckling innebär men samhällets uppbyggnad, utveckling och förnyelse måste ske på ett hållbart sätt. LÄS MER