Sökning: "dimensioning"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade ordet dimensioning.

 1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering och konstruktion av passiv mekanisk pitch för småskaliga horisontalaxlade vindkraftverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :David Oljelund; [2020]
  Nyckelord :Wind; turbine; wind; power; pitch; mechanical; passive; design; dimension; sizing; HAWT; axis; horizontal; axle; small; scale; torsion; spring; spring; loaded; torsion; BEM; blade; element; mechanical; engineering; power; production; over; rated; wind; tip; speed; ratio; Vindkraft; vind; kraft; pitch; mekanisk; passiv; konstruktion; dimensionering; horisontalaxlad; horisontal; axlad; horisontalaxlat; småskala; småskalig; små; skala; vridfjäder; torsionfjäder; fjäderbelastad; fjäder; vrid; torsion; BEM; Blad; Element; maskinteknik; effektproduktion; över; märkvind; löptal;

  Sammanfattning : För vindkraftverk i mindre skala används i huvudsak två sätt att avlasta vid höga vindhastigheter, stallreglering och girning ur vind. En tredje metod är att pitcha rotorbladet till en mindre attackvinkel. Då minskar belastningen på rotorbladet samtidigt som effektgenerering kan bibehållas. LÄS MER

 3. 3. Materialoptimering av Kranbom och Framtagning av Provstav : Ett undersökande arbete mot högcykelutmattning av kallformade ståldetaljer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonathan Jansson; [2020]
  Nyckelord :Fatigue; High cycle fatigue; Crane optimazation; Cold-formed steel profiles; Cold-formed steel; Utmattning; Högcykelutmattning; Kranoptimering; Kallformade stålprofiler; Kallformat stål;

  Sammanfattning : Utmattning av stålmaterial är ett fenomen som varit känt i närmare 190 år men trots det är det fortfarande långt ifrån helt utforskat. Utmattningsegenskaper hos grundmaterial och svetsar är idag relativt utforskat, medan områden som utmattningsegenskaper hos kallformade stålprofiler fortfarande mer eller mindre är outforskat. LÄS MER

 4. 4. Structural evaluation of concrete buildings considering bearing capacity, load combinations, and safety regulations : Analyzing the difference design methods used in old Swedish Norms “Statliga betongbestämmelser 1949, BBK79, Eurocode”

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Abdallah El-Sanei; Najim Abdallah Mohammad; [2020]
  Nyckelord :concrete; codes; design; load - combinations; Betong; koder; last - kombination;

  Sammanfattning : Design regulations for concrete structures differ through time and place. Throughout the years design regulations have been changed and adjusted for improvement and to ensure safe and secured structures. LÄS MER

 5. 5. Redesign and new design of a tooling to avoid vibrations in a drilling process

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Igor Arana Semperena; Gorka Zudaire San Martin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper presents the analysis of the vibrations created in a tooling during a drilling operation, by using indexable drills and how each variable affect in its reduction. It also shows a new design for the used tooling with the different aspects it offers. LÄS MER