Sökning: "dimensioning"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade ordet dimensioning.

 1. 1. Elnätsplanering i framtida bostadsområden : Med påverkan från solceller och elbilsladdare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Marcus Åkerlind; [2019]
  Nyckelord :Micro-production; electric cars; power grid dimensioning; power quality; voltage variation; trigger conditions; selectivity; Mikroproduktion; elbilar; elnätsdimensionering; elkvalitet; spänningsvariation; utlösningsvillkor; selektivitet;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete var att undersöka hur mikroproduktion med solceller och laddning av elbilar i våra hushåll kommer att se ut i framtiden och om elkvalitén, kapaciteten i distributionsnätet, utlösningsvillkoren och elnätsdimensioneringen i nya bostadsområden påverkas av detta. Två olika scenarier har tagits fram, där det som skiljer dem åt är hur många procent av hushållen som har elbilsladdare och solcellsproduktion. LÄS MER

 2. 2. Elnätets beredskap inför en mycket storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sara Wänéus; Catherine Östergren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forecasts show a rapidly increasing amount of electric vehicles in Sweden. The purpose of this study was to examine the challenges with a large scale expansion of charging infrastructure for electric vehicles (EV) in Sweden. LÄS MER

 3. 3. The potential benefits to balance power shortage in future mobility houses with hydrogen energy storages

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Melissa Eklund; [2019]
  Nyckelord :Hydrogen storage; hybrid energy storage; renewable energy; power peaks; power shortage;

  Sammanfattning : This master thesis investigated how a hydrogen energy storage could be used anddimensioned to reduce the problem of power shortage in the local distributiongrid in Uppsala, Sweden. By implementing such a storage system in mobilityhouses, which are parking garages with integrated charging stations for electric vehicles and smart renewable energy solutions for power generation, the problem with power shortage could be decreased. LÄS MER

 4. 4. Utökad nytta av befintligt energilager

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Eklund; [2019]
  Nyckelord :Energilager; Batterilager; Elnät;

  Sammanfattning : The electrical grid is facing a modernization due to installations of intermittent energy production from wind and solar energy. Energy storage fulfills an important role in this modernization, with potential to store overproduced electricity and use it at a later time. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av spännviddstabell för ribbdäcksbjälklag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Jonas Samsvik; Adam Norén; [2019]
  Nyckelord :Glulam; CLT; Floor layers; joining joists; ribbed floor joists; wooden joists; cross laminated timber; full cooperation; effective width; idea moment of inertia; deflection; Austrian standard; ÖNORM; Limträ; KL-trä; Bjälklag; samverkansbjälklag; ribbdäcksbjälklag; träbjälklag; Korslimmat trä; fullsamverkan; effektivbredd; ideella yttröghetsmomentet; nedböjning; österrikiskstandard; ÖNORM;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att finna en beräkningsgång för ribbdäcksbjälklag så att en spännviddstabell kan skapas. Ett ribbdäcksbjälklag består av stående limträbalkar med en liggande KL-träskiva ovan som fungerar som golv. I detta examenarbete är KL-träskivan 2,4 meter bred och vilar på två limträbalkar. LÄS MER