Sökning: "diplomatic history"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden diplomatic history.

 1. 1. Frände, Främling eller Fiende: En kvalitativ berättelseanalys av nationella identiteter och värderingar i svenska tidningar under det dansk-tyska kriget 1864

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Axel Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Dansk-tyska kriget; 1864; skandinavism; berättelseanalys; nationella identiteter; tidningar; ideologi; regionalitet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna studie av det dansk-tyska kriget 1864 tillämpas en berättelseanalytisk metod tillsammans med ett teoretiskt perspektiv där fokus ligger på nationella stereotyper och identiteter. Källmaterialet som studeras är svenska tidningsartiklar från krigsåret 1864. LÄS MER

 2. 2. Critical Discourse Analysis of the Constructions of China Daily in Terms of Sino-Japanese Communication Issues

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Chang Liu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Sino-Japanese relationship occupies the top diplomatic priority in modern history for the Chinese government. The bilateral communication, including the communication of political issues between China and Japan has always been the focus of the Chinese media. LÄS MER

 3. 3. Once upon a time in Germania Magna. The relation between terra sigillata and the historical events in the northwestern and northeastern Europe (1-400 CE)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Matea Cavka; [2018]
  Nyckelord :terra sigillata; germania magna; roman empire; historical events; distribution; History and Archaeology;

  Sammanfattning : During the period of the Roman Imperial Period the area north of the Roman limes, Germania Magna, was influenced from the Roman Empire. The varied interactions between the Romans and the Germanic population, living beyond the northern frontier, has broadly been studied during centuries. LÄS MER

 4. 4. Att vinna kriget utanför slagfältet i antikens Grekland och Rom - Generalerna berättar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Nicolas Frendin; [2017]
  Nyckelord :warfare; psychological warfare; classical antiquity; tactics; strategy; operational level; History and Archaeology;

  Sammanfattning : ”How to win the war outside of the battlefield in ancient Greece and Rome – the generals explain” The purpose of this thesis is to shed some light on the topic of psychological warfare in two ancient, war-describing texts: The History of the Peloponnesian War, written by Thucydides, and The Commentaries on the Gallic War, written by Julius Caesar. The main reason behind this lays in modern approach to warfare, where psychological strategies are common on the international warfare stage. LÄS MER

 5. 5. Bringing Light into the Heart of Darkness? : A study of United Nations Secretary-General Dag Hammarskjöld's role as a mediator during the Congo crisis 1960-1961

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Mats Larsson; [2017]
  Nyckelord :Dag Hammarskjöld; Hammarskjöld; Dag Hammarskjold; Hammarskjold; Congo crisis; Congo; intermediary mediation; mediation; diplomatic history; UN; United Nations; Princen; Dag Hammarskjöld; Hammarskjöld; Hammarskjold; Kongokrisen; Kongo; medling; diplomatihistoria; FN; Förenta Nationerna; Princen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera Dag Hammarskjölds medlande och diplomatiska agerande under Kongokrisen 1960-1961. Uppsatsen är grundad i Thomas Princens teori om intermediärt medlande med taktiker och tekniker som metodologiska verktyg. LÄS MER