Sökning: "direct manipulation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden direct manipulation.

 1. 1. China's sharp power through TikTok : A case study of how China can use sharp power through TikTok

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elina Melin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study develops a theoretical framework for the concept of sharp power and applies it on the case of TikTok to gain an understanding of how China can use sharp power through TikTok. The first research question refers to how sharp power can be conceptualized and what its key components are. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem baserat på kundnöjdhet : En fallstudie på en organisation inom bank- och försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Felicia Bergström Kvidén; Isabella Martinsdottir; [2020]
  Nyckelord :Customer satisfaction; incentive system; employee; case study; qualitative method; Kundnöjdhet; belöningssystem; medarbetare; fallstudie; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Kundnöjdhet är ett icke-finansiellt prestationsmått. Det kan kopplas till ett belöningssystem för att motivera och vägleda medarbetare samt främja en ökad ansträngning att skapa nöjdare kunder. Ytterligare forskning behövs kring vad som talar för respektive mot att denna koppling fungerar för att motivera medarbetare. LÄS MER

 3. 3. HfO2 and ITO Resistive Random-Access Memory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Mattias Åstrand; [2020]
  Nyckelord :RRAM; Resistive switching; HfO2; ITO; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The purpose of this work is of evaluating the choice of HfO2 and ITO as the dielectric and the top electrode in high performance resistive random-access memory (RRAM), respectively. The study is twofold, as it quantifies performance according to standard figures of merit for this technology, as well as provides insight into the physics of current conduction for this material choice. LÄS MER

 4. 4. JavaScript DOM Manipulation Performance : Comparing Vanilla JavaScript and Leading JavaScript Front-end Frameworks

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Morgan Persson; [2020]
  Nyckelord :JavaScript; Framework; DOM performance;

  Sammanfattning : Background. Websites of 2020 are often feature rich and highly interactive applications. JavaScript is a popular programming language for the web, with many frameworks available. A common denominator for highly interactive web applications is the need for efficient methods of manipulating the Document Object Model to enable a solid user experience. LÄS MER

 5. 5. DSP Design With Hardware Accelerator For Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Julian Hille; Lucas Santos Ferreira; [2019]
  Nyckelord :CNN; Hardware; Accelerator; DSP; Convolutional; Convolution; Neural; Network; Processor; Tensilica; FIR; Memory; SRAM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Convolutional Neural Networks impressed the world in 2012 by reaching state-of-the-art accuracy levels in the ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. The era of machine learning has arrived and with it countless applications varying from autonomous driving to unstructured robotic manipulation. LÄS MER