Sökning: "direct-to-consumer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet direct-to-consumer.

 1. 1. DIRECT-TO-COMSUMER MODEL IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY The impact of transition to a direct-to consumer business model by an incumbent manufacturer on its retailers: a case study of Volvo Cars

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Chandraprabha Jha; [2023-02-01]
  Nyckelord :direct-to-consumer; digital transformation; automotive; retailer; retail strategy; automotive retail strategy;

  Sammanfattning : Digitalisation has enabled and shown the opportunity to car manufacturers. They are transforming themselves and a by-product of change is the transformation of their business model. Digital technologies have enabled manufacturers to connect directly with consumers. LÄS MER

 2. 2. Direct to Consumer Business Model : Establishing Guidelines for Online D2C Customer Experience

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Sofia Hillerborn; Maja Eriksson; [2022]
  Nyckelord :D2C Business Model; Decision-making Process; E-Commerce; Online Customer Experience;

  Sammanfattning : The main objective of this study was to contribute to direct-to-customer (D2C) companies on the Swedish market by establishing guidelines. Despite the growing use of the model, there is meager research of its success factors. Through the investigation of the apparel and aligned industry, customer insights of components were collected. LÄS MER

 3. 3. The blueprint on how to achieve sustainable growth in an emerging DTC company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joachim Silber; [2022]
  Nyckelord :Dynamic marketing capabilities DTC ; customer lifetime value CLTV ; retention; acquisition;

  Sammanfattning : In recent years, the direct-to-consumer business (DTC) has become an increasingly popular way for companies to conduct their business. A large part of why companies choose to build a business based on DTC is for the consumer data they get access to. LÄS MER

 4. 4. Åskådaren har blivit lagkapten : Hur arbetar svenska DTC-företag för att engagera samt involvera kunder?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mattias Johansson; Jesper Ekberg; Markus Magnusson; [2021]
  Nyckelord :DTC; medskapande; SoMe-engagemang; preferens-fokuserad feedback; idé-fokuserad feedback; intresse-fokuserat community; produkt-fokuserat community; inkluderande tonalitet; professionell tonalitet;

  Sammanfattning : Affärsstrategin direct-to-consumer (DTC) innebär en direkt försäljnings- och distributionskanal från företag till slutkund. Medskapande och engagemang på sociala medier är betydelsefulla faktorer för att förädla de fördelar som DTC ger upphov till. LÄS MER

 5. 5. Debatten om digitala doktorer : En idéanalys av riksdagspartiernas syn på jämlik hälsa i framväxten av en digital vårdmarknad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arvid Segerström; [2021]
  Nyckelord :health equity; online doctors; direct-to-consumer telemedicine; idea analysis; welfare markets; jämlik hälsa; nätläkare; digitala vårdtjänster; idéanalys; välfärdsmarknader;

  Sammanfattning : The introduction of welfare markets in publicly financed healthcare system has together with digital innovation of healthcare delivery led to a rapid growth of direct-to-consumer telemedicine services. In Sweden, the rise of such digital doctors has sparked a debate and there are indications that these developments might affect the overreaching goals of Swedish healthcare delivery on equal terms and according to need. LÄS MER