Sökning: "directional"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade ordet directional.

 1. 1. EMPIRICAL ANALYSIS OF DEPENDENCE STRUCTURES AND SPILLOVER EFFECTS ACROSS STOCK MARKETS: A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN VIETNAM AND ITS MAJOR TRADING PARTNERS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :My Phung; [2021-06-30]
  Nyckelord :stock markets; dependence structure; spillover effect; copula model; VAR-BEKK-GARCH model;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Explicit or implicit? Norm communication and people's experiences of normative influence attempts

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Psykologiska institutionen

  Författare :Sonja Dahlgren; [2021-06-14]
  Nyckelord :social norms; communication;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to provide a first experimental test of explicitly versus implicitly communicated descriptive norms. It was hypothesized that both explicitly and implicitly communicated norms would be more influential (i.e. LÄS MER

 3. 3. Brunnars påverkan på cyklisters körbeteende : En kvantitativ undersökning kring cyklisters körbeteende vid passage av brunnslock på dubbelriktade cykelbanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Simon Jändel; Albin Kvarnefalk; [2021]
  Nyckelord :available width; bicycle; bicycle path; bi-directional bicycle path; chi-2 test; comfort; edge; lateral position; level difference; logistic regression; manhole cover; pavement; smoothness; beläggning; brunnslock; chi-2 test; cykel; cykelbana; dubbelriktad cykelbana; jämnhet; kabelbrunn; kant; komfort; manhålsbrunn; logistisk regression; nivåskillnad; sidledsposition; tillgänglig bredd;

  Sammanfattning : För att uppnå ett hållbart samhälle krävs en omställning av transportsystemet. Region Stockholmsmålsättning är att andelen cykelresor ska mer än dubbleras till år 2030 och stå för 20% av alla resor ilänet. Bristande underhåll och dålig utformning på cykelbanor står för ca 60% av allvarligasingelolyckor på cykel. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of a Proposed Traffic-Splitting Defence for Tor : Using Directional Time and Simulation Against TrafficSliver

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Tor; Website Fingerprinting; Deep Learning; Deep Fingerprinting; Traffic Splitting; TrafficSliver;

  Sammanfattning : Tor is a Privacy-Enhancing Technology based on onion routing which lets its users browse the web anonymously. Even though the traffic is encrypted in multiple layers, traffic analysis can still be used to gather information from meta-data such as time, size, and direction of the traffic. LÄS MER

 5. 5. Fatigue testing machine : To simulate daily use on multi-directional impact protection systems in helmets

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mathias Nyman; Susanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :Fatigue testing machine; Technical Design; Product development; Product testing; Robotics; Utmattningsmaskin; Teknisk design; Produktutveckling; Produkttester; Robotik;

  Sammanfattning : During the development process of a product, tests are typically conducted to ensure the quality of the features of the product before it is made available to the public. The scope of this project was to find a realistic and reliable way to test components in a Multi-Directional Impact Protection System (MIPS) in fully mounted helmets. LÄS MER