Sökning: "director independence"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden director independence.

 1. 1. Board of Director ‘Skin in the Game’ and Firm Performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Olsson; Viktor Kvarnlöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :Corporate governance; director ownership; board composition; director independence; director remuneration; OMX Stockholm Small Cap; ownership and performance; panel data;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Val av revisionsbyrå : Styrelsenätverkets koppling vid val av revisionsbyrå

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christoffer Emilsson; Gustav Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :val av revisor; styrelsenätverk; agentteori; resursberoendeteori; social nätverksteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studien är ämnad att undersöka om styrelsekopplingar kan ha en samverkan vid ett företags val av specifik revisionsbyrå. Vi har i studien använt oss av alla svenska börsbolag på small, mid samt large cap, OMX Stockholm. Detta för att få en likartad population som verkar under samma lagar och normer. LÄS MER

 3. 3. Big Fish in a small pond? : A quantitative study about independence and the social networks among corporate boards in Denmark, Finland and Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Bergmark; Atte Soidinmäki; [2014]
  Nyckelord :Corporate Governance; Board of Directors; Board independence; Interlocking directorate networks; Corporate Elite;

  Sammanfattning : While the European Union is striving towards harmonization among the member countries, interlocks (connections) are a social phenomenon that has an implication on the Corporate Code but it is more implicitly pointed out with words like “other relevant information” or ”other significant board positions” that might affect the individual board member’s independence and ability to fully commit to the company. Although the board often is referred to as one single entity, it consists of many board members that individually can have an agenda that might deviate from all stakeholders’ goal. LÄS MER

 4. 4. How age diversity on the Board of Directors affects Firm Performance

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Spakur Dagsson; Emil Larsson; [2011]
  Nyckelord :Corporate Governance; Board of Directors; Age Diversity; Firm Performance;

  Sammanfattning : A great number of studies have shown that the composition of the board of directors can have a significant impact upon firm performance. Early studies on board composition focused on factors such as independence of directors, with the impact of cognitive diversity in decision making gaining recognition only in the last few years. LÄS MER

 5. 5. Redesign av Vagabonds guideboksserieThe travelguides of Vagabond - Redesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknik

  Författare :Ingrid Larsdotter; [2007]
  Nyckelord :Redesign; Guideböcker; Reseguider; Vagabond; Layout; Magasinformgivning; Färgpsykologi;

  Sammanfattning : Todays travel trends go towards independence and self planning. If you need advice or help when performing your trip, there are several different series of guidebooks on the market and one of these series comes from the travel magazine Vagabond. LÄS MER