Sökning: "director ownership"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden director ownership.

 1. 1. Board of Director ‘Skin in the Game’ and Firm Performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Olsson; Viktor Kvarnlöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :Corporate governance; director ownership; board composition; director independence; director remuneration; OMX Stockholm Small Cap; ownership and performance; panel data;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Board composition and CSR performance is Swedish Listed firms : Board insiders, ownership concentration and CSR performance

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Umer Adeel; Francisca Fonkeng Awung; Mehwish Haider; [2020]
  Nyckelord :Board composition; Corporate social Responsibility; insiders; ownership concentration;

  Sammanfattning : It is no longer surprising that attention paid to corporate social responsibility (CSR) has increased lately, which could be due to the fact that firms action have negative or positive impacts on their stakeholders–employees, customers, investors, suppliers and community. It is the board responsibility to ensure firms pay attention to CSR matters, therefore, board composition will relatively play significant role in CSR implementation. LÄS MER

 3. 3. What Matters in Swedish Corporate Governance?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Edholm; Ludvig Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate governance; firm performance; Agency Theory; board size; gender diversity; director ownership and dividend policy.;

  Sammanfattning : By using five measures of corporate governance, this paper sheds light on the relationship between corporate governance, firm performance and firm valuation in a sample of large Swedish firms between 2013-2016. The study is conducted on the grounds of the Agency Theory as proposed by Jensen and Meckling (1976) and influenced by corporate governance research by Bhagat and Bolton (2008). LÄS MER

 4. 4. Tillsammans för turisterna : samarbete i turismkommuner

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Linus Kasselstrand; [2016]
  Nyckelord :kommun; samarbete; turism; besöksnäring; organisation; Västervik; näringsliv; samverkan;

  Sammanfattning : Samarbete mellan offentliga organisationer och näringslivet är på frammarsch. Speciellt inom besöksnäringen, där en samlad syn på hur destinationen ska utvecklas är prioriterad. LÄS MER

 5. 5. Doing Good While Being Good : A study of the relationship between Corporate Social Responsibility and the Swedish Companies Act

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Djäken; [2016]
  Nyckelord :Aims of the Swedish Companies Act; Swedish Companies Act; SCA; company s interest; company s objects; contemporary CSR; corporate gifts; corporate governance; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR and Swedish corporate governance; de facto value transfers; duty of loyalty; duty of care; duties of the board; duties of the managing director; ESV; enlightened shareholder wealth maximization; executive compensation; fiduciary duties; profit purpose; purpose of the limited company; pluralist purpose; pyramidal ownership structure; value transfer framework; shareholder value model; shareholder primacy model; share buybacks; Swedish corporate governance; Swedish Code on Corporate Governance; ABL; aktiebolags syfte; aktiebolags vinstsyfte; aktiebolags verksamhetsföremål; aktieåterköp; aktieägarmodell; bolagsstyrelsens ansvar; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR och svensk bolagsstyrning; förtäckta värdeöverföringar; företagsgåvor; institutionella ägare; korsägande; pluralistiskt vinstsyfte; pyramidägande; Svensk kod för bolagsstyrning; svensk bolagsstyrning; upplyst aktieägarmodell; verkställande direktörs ansvar; värdeöverföringsreglerna; värdeöverföringar;

  Sammanfattning : This thesis investigates the current interrelationship between the provisions contained in the Swedish Company Act (2005:551) and activities related to Corporate Social Responsibility (CSR) pursued by companies listed at Nasdaq Stockholm. The focal point of this thesis could be argued to be of particular relevance in this day and age, as companies listed at Nasdaq Stockholm continue to perform at the top of the league in global sustainability performance measurements, and Swedish and European legislators have intensified their efforts to encourage businesses to operate in a way that does not incur unacceptable social costs to society. LÄS MER