Sökning: "director remuneration"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden director remuneration.

 1. 1. Board of Director ‘Skin in the Game’ and Firm Performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Olsson; Viktor Kvarnlöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :Corporate governance; director ownership; board composition; director independence; director remuneration; OMX Stockholm Small Cap; ownership and performance; panel data;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare i svenska och amerikanska aktiemarknadsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristoffer Franzkeit; [2012]
  Nyckelord :associationsrätt; bolagsrätt; komparativ rätt; bolagsstyrning; corporate governance; komparativ bolagsstyrning; comparative corporate governance; ersättning till ledande befattningshavare; lojalitetsplikt; duty of loyalty; omsorgsplikt; duty of care; business judgment rule; aktiemarkandsbolag; VD; CEO; verkställande direktör; lön; arvode; ersättning; styrelse; styrelseansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ersättningen till ledande befattningshavare identifierades i slutet av förra millenniet som en bidragande faktor till det låga förtroendet för näringslivet i USA och i Sverige. Lagstiftarna har sedan dess försökt komma till rätta med problemen både genom lagreglering samt via bolagskoder och listningsregler på börser. LÄS MER

 3. 3. 1) What are the economic determinants of chairman compensation in Swedish firms?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Olsson; Kevin Clarkson; [2010]
  Nyckelord :Non-executive directors; remuneration; determinants; Sweden; Agency theory; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: We attempt to fill a void in the research field of determinants of non-executive director compensation of the most actively traded companies in Sweden. Methodology: We are using a deductive and quantitative approach with a multiple regression to analyze our data and through that, serve our purpose. LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrning : En kartläggning av styrelsers arbete med strategifrågor i svenska börsnoterade bolag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Harris Ekoutsidis; Ernst Butti; [2009]
  Nyckelord :Bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Corporate governance intensified due to the corporate scandals in the USA which led to a new law the so called Sarbanes-Oxley Act (SOX). In 2005 the "Svensk kod för bolagsstyrning" (The Code) was introduced. The main purpose of The Code is to strengthen the confidence in Swedish companies quoted on the Stockholm Stock Exchange. LÄS MER