Sökning: "directors board"

Visar resultat 11 - 15 av 348 uppsatser innehållade orden directors board.

 1. 11. ESG-score och styrelsen : Svenska företags hållbarhetsredovisning, könsdiversifiering och styrelsepositioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Carlsson; Sofia Bergbom Olsson; [2021]
  Nyckelord :ESG-score; sustainability reporting; stakeholder theory; women on corporate boards; panel data; ESG-score; hållbarhetsredovisning; intressentmodellen; kvinnliga styrelseledamöter; paneldata;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to investigate whether board diversity and women in a leading position (CEO or chairman of the board) have an impact on a firm’s ESG-score. To investigate whether a larger share of women on the board of directors have a positive impact on a firm’s ESG-score observations were made on firms that were listed on the Stockholm Stock Exchange during the years 2015-2019. LÄS MER

 2. 12. DIGITAL STRATEGIES IMPLEMENTATION IN MUNICIPAL CORPORATION OF EMERGING ECONOMY : A qualitative study of governance mechanisms creating an impact on implementation of digital strategies in Municipal Corporations of PAKISTAN

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sameea Saad; [2021]
  Nyckelord :Emerging Economies; Governance Mechanism; Board Members; Directors; Municipal Corporations; Digital Strategies; Political Influence; Corruption;

  Sammanfattning : Abstract  Background: Emerging economies, with all their positives and negatives, needs different actors to come together and play their part in order to achieve the economic growth. The concept of growth is inseparably linked to public and private sector, where a MC is formed with a distinctive fusion of private and political actors. LÄS MER

 3. 13. Bolagsstyrning i en post covid-era : En analys av det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet utifrån hållbarhetsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Rodlert; [2021]
  Nyckelord :Vinstsyftet; CSR; bolagsstyrning; covid-19;

  Sammanfattning : Den pågående globaliseringen och den förestående klimatkrisen har medfört ett ökat fokus på hållbarhet och frågan om företagens ansvar står högt upp på agendan. Till följd av den ökade hållbarhetsdebatten har konceptet CSR vuxit fram, som innebär att företag frivilligt ska ta ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet. LÄS MER

 4. 14. Does Previous Experience Matter? A case study of Swedish board members’ perception of experience diversity in decision-making

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Althin; Patrik Bianchi; [2021]
  Nyckelord :Board of Directors; Board Composition; Board Dynamics; Boardroom Decision-making; Experience Diversity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Decisions taken in the boardroom are considered to be of crucial importance for corporate governance, not least due to their wide-ranging implications for both an organization and its stakeholders. To take effective decisions on the board, the availability of the right skills and knowledge is deemed essential. LÄS MER

 5. 15. Strategiskt risktagande hos bolag på Stockholmsbörsen : En studie om hur sammansättningen av ledningsgrupp och styrelse påverkar det strategiska risktagandet i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Kembring; Lovisa Tillmar; [2021]
  Nyckelord :Board of directors; Top management team; Strategic risk taking; Gender equality; Upper Echelons; Strategic decision making; Bolagsstyrelse; Ledningsgrupp; Strategiskt Risktagande; Jämställdhet; Upper Echelons; Strategiskt Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors väg till toppositioner inom näringslivet kantas av fler hinder än deras manliga motsvarigheter. En anledning kan vara de antaganden som finns kring kvinnors riskundvikande. Liknande antaganden finns även när det kommer till ålder och ämbetstid i beslutsfattande positioner. LÄS MER