Sökning: "directors board"

Visar resultat 16 - 20 av 348 uppsatser innehållade orden directors board.

 1. 16. The relationship between board tenure and firm performance and the moderating effect of CSR - A study on Swedish listed firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Ella Beckvid; Gustav Erikson; [2021]
  Nyckelord :Board Tenure; Entrenchment; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : We investigate whether average board tenure influences firm performance in Swedish listed firms during the period 2007-2019. We hypothesize that the trade-off between knowledge accumulation and loss of independence over the tenure motivates an inverted U-shaped association. LÄS MER

 2. 17. Female Directors on Corporate Boards of private firms: A study on the impact of board gender diversity on firm performance and corporate risk

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Hannah Bozorgnia; Filippa Söderlind; [2021]
  Nyckelord :Gender diversity; Board of Directors; Critical Mass; Financial performance; Corporate risk;

  Sammanfattning : This thesis examines whether female board of directors in private firms can influence firm financial performance and corporate risk. First, the study investigates if gender diversity in boards per se has an influence on firm performance and risk. LÄS MER

 3. 18. Styrelsers utmärkande egenskaper : Ur ett jämställdhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Helin Ahmed Hawez; Moa Roos; [2021]
  Nyckelord :Board structure; equality; women; Styrelser; kvinnor; jämställdhet; egenskaper;

  Sammanfattning : Syfte Studien handlar om att undersöka hur olika styrelsesammansättningar arbetar med könsfördelning och jämställdhet samt hur man kan öka kvinnlig representation i styrelsesammanhang. Metod Kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer, som analyseras med tematisk analys. LÄS MER

 4. 19. Hur mångfald i styrelsen påverkar den finansiella prestationen i svenska tillväxtbolag listade på First North Growth Market : En kvantitativ studie om tillväxtbolagens mångfald i styrelsen och dess påverkan på den finansiella prestationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sermed Al-Shakargi; Ardit Sakipi; [2021]
  Nyckelord :High growth firms; firm financial performance; Tobins Q; ROA; diversity; board of directors; First North Growth Market; Tillväxtbolag; finansiell prestation; Tobins Q; ROA; mångfald; styrelse; First North Growth Marke; Tillväxtbolag; finansiell prestation; Tobins Q; ROA; mångfald; styrelse; First North Growth Market;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur mångfald i styrelsen påverkar den finansiella prestationen för svenska tillväxtbolag listade på First North Growth Market. Tillväxtbolag står för hälften av hela arbetssysselsättningen och produktionen i höginkomstländer och utgör därmed en betydelsefull roll i samhället. LÄS MER

 5. 20. Attaining Legitimacy in Defiance of a Tarnished Reputation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olof Ström; [2021]
  Nyckelord :Gazprom; corporate legitimacy; corporate reputation; stakeholder theory; corporate governance; fiduciary duty; moral foundations theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : PJSC Gazprom is one of the largest oil and gas companies in the world, but has a tarnished reputation and some critics question its corporate legitimacy. Using the moral foundations theory as a basis, a thematic content analysis was conducted to examine PJSC Gazprom’s efforts to support its reputation and legitimacy. LÄS MER