Sökning: "directors board"

Visar resultat 6 - 10 av 348 uppsatser innehållade orden directors board.

 1. 6. Digitalisera eller dö : En kvalitativ studie av hur styrelsens roll och sammansättning kan påverkas vid implementering av e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Felix Forsmark; Oliver Månsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate governance; e-commerce; board of directors; board member; Bolagsstyrning; e-handel; bolagsstyrelse; styrelseledamot;

  Sammanfattning : Idag finns det mycket existerande forskning gällande bolagsstyrning. Mycket av denna forskning handlar om bolagsstyrelser, dess struktur, roll och sammansättning. Forskningsområdets fokus har oftast legat hos de traditionella bolagen vilka givit god grund till information och vetskap kring ämnet. LÄS MER

 2. 7. Från glass ceiling till glass cliff i Sverige - en myt eller ett fenomen? : En kvantitativ studie om heterogeniteten i svenska bolagsstyrelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustav Landberg; Ali Sayed; [2021]
  Nyckelord :Heterogeneity; Glass cliff; Appointment; Board of directors; Difference-in-difference DID ; Heterogenitet; Glass cliff; Rekrytering; Styrelseledamöter; Difference-in-difference DID ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors representation i styrelsen har varit en aktuell fråga som länge diskuterats i det svenska samhället och om det borde införas en kvoteringslag. Sverige är ett av de mest jämställda länder Europa, trots det finns markanta gap i kvinnors representation bland de ledande positionerna. LÄS MER

 3. 8. The Black Box of Risk Oversight - A study of the current state of board risk oversight practices

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Lundin; Lovisa Malmborg; [2021]
  Nyckelord :Board risk oversight; Risk management; Enterprise Risk Management; Board of directors; Mixed research approach Purpose; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how the board of directors perform risk oversight, providing a greater insight into what the board of directors actually do in the risk oversight process. The authors seek to map and investigate the practical part of the board's work in overseeing an entity’s risks and how it relates to theory. LÄS MER

 4. 9. Gender diversity and corporate sustainability disclosures in Swedish listed companies : A quantitative study examining female representation on boards and in the CEO role and their effects on corporate sustainability disclosures

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fatima Al-Ramahi; Ehsan Alkhatib; [2021]
  Nyckelord :Corporate Sustainability Disclosures; Women; Female Representation; Gender Diversity; Board of Directors; Chief Executive Officer; Critical Mass;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between female representation, women as chief executive officers, and corporate sustainability disclosures in Swedish listed companies. The used data was collected from the Swedish listed companies in Nasdaq Stockholm for the period 2017-2020. LÄS MER

 5. 10. Board Tenure: To Limit or Not To Limit?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Gustaf De La Motte; Jakob Hägglund; [2021]
  Nyckelord :Board Tenure; Corporate Governance; Corruption; Firm Performance;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between board tenure and firm performance and how this relationship may be affected by corruption. We use two multivariable regression models on a dataset consisting of firm-year observations from 39 selected countries in different economic and political development stages during 2011-2019. LÄS MER