Sökning: "direktmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet direktmarknadsföring.

 1. 1. Disruption of the current utility business by utilizing EV charging infrastructure to unlock grid flexibility : Possibilities for Blockchain technology

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Olga Jensen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den europeiska energisektorn genomgår numera en viktig övergång från en centraliserad elkraftförsörjning till distribuerad elproduktion från förnybara källor. Dessutom leder utfasningen av fossila bränslen till en ökning av antalet elfordon (här EV). LÄS MER

 2. 2. Dataskyddsförordningens påverkan på direktmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Therese Christensson; Hanne Nord; [2018]
  Nyckelord :Direktmarknadsföring; dataskyddsförordningen; data; sociala kontrakt och sociala utbyten;

  Sammanfattning : Dataskyddsförordningen lagförs i alla EUs medlemsländer den 25 maj 2018 och kommer att ställa krav på organisationers arbete och hantering av personuppgifter. Förordningens syfte är att skydda enskildas rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Direktmarknadsföring via sociala medier : Sambandet mellan relation och personlig integritet

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Felicia Larsson; Erika Andersson; [2018]
  Nyckelord :Social media; personal integrity; direct marketing; relationship marketing; Sociala medier; personlig integritet; direktmarknadsföring; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrund:För företag är sociala medier en stor marknadsföringsplats som blir allt viktigare. Samtidigt som detta, utifrån ett företagsperspektiv upplevs som en effektiv marknadsföringskanal, så är det inte säkert att konsumenter ser det på detta viset då detta kan inkräkta på deras personliga integritet. LÄS MER

 4. 4. "Gilla, dela och kommentera" - En studie om hur kommunikationskanaler kan användas i marknadsföringssyfte inom kultursektorn

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Frida Bergentoft; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; Annonsering via Facebook; Mun-mot-mun metoden; Marknadsföringsstrategi; Direktmarknadsföring;

  Sammanfattning : Det är i dagsläget svårt att marknadsföra kultur på ett optimalt vis med erbjudande så intressanta att de lockar människor från underhållningsutbudet som erbjuds i hemmen. Det är därmed betydelsefullt att skapa marknadsföring som är till för den primära målgruppen. LÄS MER

 5. 5. Designriktlinjer för platsbaserade pushtjänster för direktmarknadsföring till smartphones : En explorativ studie med smartphoneanvändare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Johan Sebelius; Jakob Edgren; [2013]
  Nyckelord :location-based push services; smartphone; mobile advertising; design guidelines; direct marketing; platsbaserade pushtjänster; smartphone; mobil annonsering; designriktlinjer; direktmarknadsföring;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där smartphones blivit allmänt förekommande. Som en följd av ökade nätverkshastigheter har möjligheterna att enkelt få tillgång till information aldrig varit bättre. LÄS MER