Sökning: "dirigent"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet dirigent.

 1. 1. Prøveteknik : Om dirigents prøveteknik med et orkester og om overgangsfasen fra forberedelse til udøvelse

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Magnus Theodor Torpp Larsson; [2019]
  Nyckelord :Prøveteknik; prøve; orkester; symfoniorkester; dirigent; direktion; Norrköping Symfoniorkester; SON; Bent Sørensen; Tchaikovsky; Strauss;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mandat att leda

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Susanna Palmgren; [2018-07-31]
  Nyckelord :Kör; Körsal; Körledare; Dirigent; Fokus; Koncentration; Körmusik; Flow; Groupflow;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur jag fungerar som dirigent. Arbetet går ut på att jag ska hitta metoder för hur jag kan förbereda mitt möte med kören och titta på hur jag kommunicerar med ensemblen under repetition. LÄS MER

 3. 3. Om programsättning : En analys av processen att skapa en konsert med hjälp av en dramaturgisk modell

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Maria Norberg; [2018]
  Nyckelord :körmusik; konsertproduktion; repertoar; dirigent;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Korist kontra solist. En musikpedagogisk studie om sångares kunnande i körsjungande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Sjötång Lutecki; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa studie problematiserar kunskap i körsjungande, samt lärandet av denna kunskap. Studien grundar sin legitimitet i att kunskap är ett av lärarens råmaterial. Körsjungande jämförs med solosjungande genomgående i studien, för att precisera vilka kunskaper som hör till körsjungande. LÄS MER

 5. 5. Svänget, basen och jag : En studie genom en basists öron

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Daniel Forsberg; [2017]
  Nyckelord :sväng; time; sound; kontrabas; walking; tension and release;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka svängrelaterade aspekter i fyra olika spelsituationer i tre olika konstellationer där jag själv medverkat som basist. De fyra spelsituationerna är ett jam, en studioinspelning, ett rep inför konsert och en konsert. LÄS MER