Sökning: "dirigent"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet dirigent.

 1. 1. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av elevers resonemang genom kollaborativa samtal utifrån ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Marcus Åkerlund; Per Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Mathematical reasoning; mathematical discussions; collaborative learning; teacher perspective; Resonemangsförmåga; matematiska samtal; kollaborativt lärande; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Matematik i dagens undervisning präglas av matematikbokens användning, denna har en större roll i undervisningen. Detta sker trots att författare inom matematikdidaktik påpekar betydelsen av att matematiska samtal måste framgå i undervisningen för att elever ska ges möjlighet till att utveckla de olika förmågor och kunskaper som det matematiska ämnet berör. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av elevers resonemang genom kollaborativa samtal utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Per Nilsson; Marcus Åkerlund; [2021]
  Nyckelord :mathematical reasoning; mathematical discussions; collaborative learning; teachers perspective; Resonemangsförmåga; matematiska samtal; kollaborativt lärande; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Matematik i dagens undervisning präglas av matematikbokens användning, denna har en större roll i undervisningen. Detta sker trots att författare inom matematikdidaktik påpekar betydelsen av att matematiska samtal måste framgå i undervisningen för att elever ska ges möjlighet till att utveckla de olika förmågor och kunskaper som det matematiska ämnet berör. LÄS MER

 4. 4. In i musiken : Instuderingsprocessen för en dirigerande musiker

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Wahlén; [2021]
  Nyckelord :dirigering; ackordeon; instuderingsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka min instuderingsprocess i rollen som dirigent respektive ackordeonist och att därefter jämföra skillnader och likheter mellan dessa processer, för att slutligen dra lärdomar av de olika rollernas möjligheter och svårigheter och att förbättra mina metoder för instudering och utveckla mitt konstnärskap. För att undersöka processerna genomfördes tre konstnärliga projekt, ett orkesterverk i rollen som dirigent, ett solostycke i rollen som ackordeonist och en kammaropera där de båda rollerna kombinerades. LÄS MER

 5. 5. Ett kugghjul i maskineriet : Att assistera en musikal

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Gudrun Dahlkvist; [2021]
  Nyckelord :Musikal; assistent; opera; dirigering;

  Sammanfattning : Sommaren 2020 jobbade jag på en musikalproduktion på Malmö Opera som assisterande dirigent. Musikalen var Funny Girl, en semi-biografisk historia om Broadway-stjärnan och skådespelerskan Fanny Brice, som levde i början av 1900-talet. LÄS MER