Sökning: "dirigentens uppgifter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden dirigentens uppgifter.

  1. 1. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

    Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
    Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

    Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER