Sökning: "disadvantage"

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade ordet disadvantage.

 1. 1. The Balancing Act of Disclosure: Experiences of Stigma and Resistance Among Men Who Sell Sex to Men

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Laura Palhamn; [2019-02-13]
  Nyckelord :Disclosure; MSW male sex work ; stigma; and resistance;

  Sammanfattning : Little attention has been given in previous research to disclosure about sex work and even lessto men’s experience of disclosure about selling sex. There is a lack of understanding of thechoices behind disclosure and how men who have experiences of selling sex use disclosure. LÄS MER

 2. 2. A Spatial Analysis of Homicide Crime’s Distribution and Association with Deprivation in Stockholm Between 2010-2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Dennis Lindell Schettini; [2019]
  Nyckelord :GIS; homicide; deprivation; hot spot; generalized regression; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A Spatial Analysis of Homicide Crime’s Distribution and Association with Deprivation in Stockholm Between 2010-2017 Homicide crimes are rare events depending on numerous factors and tend to be distributed differently based on geographic location. The use of spatial analysis is substantively important for detecting different predictors in varying geographic areas and for the diffusion process of homicide crimes. LÄS MER

 3. 3. Vad är egentligen problemet med svensk digitaliseringspolitik? - En policyanalys av den svenska digitaliseringspolitikens syn på användare och icke-användare, samt hantering av digitalt utanförskap.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Thaning; [2019]
  Nyckelord :digital exclusion; digital policy; society; development; digitalization; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze the Swedish policy for digitalization in relation to the user and non-user. The thesis also touches upon the policy´s handling of digital exclusion. Sweden´s development towards a society which is more and more digitalized affects the citizen in many ways, which calls for this study. LÄS MER

 4. 4. JAG HÖR INTE HEMMA BLAND VANLIGA “SVENSSONS”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Veronica Belokozovska; Emina Begic; [2019]
  Nyckelord :frivården; krami; kriminell livsstil; stigmatisering; återintegrering; belastningsregister;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka professionellas syn på hur återintegreringen ser ut för personer som utfört kriminella handlingar och som påföljd av dessa handlingar har suttit i fängelse. För att ta reda på denna huvudfråga har det analyserats och problematiserats vilka möjligheter respektive hinder personer som utfört kriminella handlingar kan bemöta när de ska bli en del av samhället på nytt. LÄS MER

 5. 5. Princesa de la calle - Dress turned streetwear : Exploring possibilities in re-design, in relation to second-hand evening dresses witha focus on street wear silhouettes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathali Elfström; [2019]
  Nyckelord :Secondhand; Dresses; redesign; streetwear; draping;

  Sammanfattning : This work aims to explore the possibilities in re-design by using secondhand party-dresses as the main material to construct new garments with a focus on street wear silhouettes. Deconstruction is commonly used when working with secondhand and will also be used in this work, as well as draping. LÄS MER