Sökning: "disadvantages of world"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden disadvantages of world.

 1. 1. I skuggan av en pandemi… : Har distansarbete kopplat till pandemin skapat mer “worklife balance” eller har det resulterat i ett mer gränslöst arbete? - En kvantitativ studie ur ett medarbetarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Nicklasson; Emelie Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; arbetsvetenskap; ledarskap; worklife balance; arbetsmiljö; distansarbete;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate how employees have experienced telework during covid 19. All people around the world were affected and still are today in different ways of the largest virus infection to date in modern times where healthcare was one of the activities most heavily burdened. LÄS MER

 2. 2. The effectiveness of digital reading for motivating student reading and vocabulary development : Effektiviseringen av digital läsning för att motivera elevernas läsning och ordförrådsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lavan Jiawook; [2022]
  Nyckelord :Digital; reading; books; motivation; English as a second language ESL ; English as a foreign language EFL ;

  Sammanfattning : Even though vocabulary skills are the essential key to achieving proficiency in a target language, there are some students who do not like reading. Thus, the purpose of this study is the potential use of digital technology for facilitating and motivating reading and vocabulary building in English. LÄS MER

 3. 3. Artificiell Intelligens : En studie på användning av AI inom IT-verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tony Lam; William Fredriksson; Fisnik Sahara; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; A study of the use of AI in IT businesses; Artificiell Intelligens; AI; algoritmer; processer; etik;

  Sammanfattning : Följande studie har undersökt hur implementering av AI kan påverka IT-företag inom olika aspekter som exempelvis fördelar, nackdelar, utmaningar och verksamhetsprocesser. Studien är baserad på en kvalitativ metod där det insamlade materialet utgör grunden till detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Potential Advantages and Disadvantages of NFT-Applied Digital Art

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Lidén; [2022]
  Nyckelord :Non-fungible tokens; NFT; Digital Art; Practice Theory; Blockchain;

  Sammanfattning : Fraudulent behaviour within the art sector has been around since the Roman empire. The difficulty of proving provenance and authenticity has led to various art scandals around the world. The use of NFTs with their underlying blockchain technology has been described as a solution to these problems when applied to artworks. LÄS MER

 5. 5. Decentralized Web Hosting : A comparative analysis of decentralized- and centralized web hosting

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Joel Olofsson; Oskar Rubensson; [2022]
  Nyckelord :IPFS; Hypercore Protocol; Decentralized network; Website; Web hosting; Peer-to-Peer; Client-server; IPFS; Hypercore Protocol; Decentraliserade Nätverk; Webbsidor; Webb Publisering; Peer-to-Peer; Client-server;

  Sammanfattning : Publisering av webbplatser sker traditionellt i ett centraliserat nätverk där en webbserver distribuerar webbplatsens filer till sina klienter. Detta gör det möjligt för större företag eller regeringar att välja vilket innehåll som ska visas och tar bort den frihet som World Wide Web ursprungligen medförde. LÄS MER