Sökning: "disaster area"

Visar resultat 11 - 15 av 39 uppsatser innehållade orden disaster area.

 1. 11. Katastrofområdet som arbetsplats : En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda i ett katastrofdrabbat område

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rebecka Lundstedt; Malin Waern; [2016]
  Nyckelord :Caring. disaster; experience; nurse; Katastrof; sjuksköterska; upplevelse; vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en katastrof inträffar är behovet av sjuksköterskor stort. Sjuksköterskors uppgift vid en katastrof är bland annat att ge akutsjukvård, att ge psykologiskt stöd samt att minska riskerna för ytterligare hälsoproblem. Få studier visar på sjuksköterskors upplevelse av att arbeta i en katastrof. LÄS MER

 2. 12. Understanding Resilience and Risks : A Qualitative Case Study of International Disaster Policy and Informal Settlements in Buenos Aires, Argentina

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Hero; [2015]
  Nyckelord :Resilience; Disaster; Risk; UN; Community; Self-organization; Resiliencia; Desastre; Riesgo; ONU; Comunidad; Auto-organización;

  Sammanfattning : This study is the result of a two-year long minor field study project of informal settlements in Buenos Aires, Argentina. The aim was to analyse the concept ofdisaster resilience by describing possible contemporary complications in both theory and practice related to resilience and risks of informal settlements in Buenos Aires. LÄS MER

 3. 13. Sjuksköterskans utmaningar : Under ett humanitärt uppdrag

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Anton Gyllin; Mathias Lindquist; [2015]
  Nyckelord :humanitarian nursing; nuring preparedness; disaster; military nursing; humanitarian nursing; nuring preparedness; disaster; military nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humanitära insatser i kris- och katastrofområden har en historia där sjuksköterskans roll är central. Att komma som sjuksköterska till ett krisdrabbat område med detta enorma ansvar och att jobba under flera veckor, ofta månader, i en ny miljö ställer enorma krav på sjuksköterskans kompetens. LÄS MER

 4. 14. Does the Winner Take it All? : A Case Study on Entrepreneurs' Motivation in an Innovation Competition

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Judith Bema; Kristina Lundgren; Ewa Malmsten; [2015]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Entrepreneurial Motivation; Innovation Competition;

  Sammanfattning : Confronted with an increasing diversity of social and global challenges, innovation competitions become an increasingly important tool to spur innovation amongst entrepreneurs.Based on a case study on three finalists of the Wendy Schmidt Oil Clean-Up XChallenge, this thesis aims to investigate what factors motivate entrepreneurs to take part in an innovation competition. LÄS MER

 5. 15. Strengthening public preparedness - Best practices and an analysis of efforts in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Joel Rödström; [2015]
  Nyckelord :Public preparedness; risk communication; crisis management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The urban human of today is becoming increasingly dependent on different functions of the society to survive, such as electricity and communications, functions which are sensitive to e.g. storms. The on-going climate change is and will further put a pressure on these functions. LÄS MER