Sökning: "disaster area"

Visar resultat 21 - 25 av 93 uppsatser innehållade orden disaster area.

 1. 21. SLAMIt A Sub-Map Based SLAM System : On-line creation of multi-leveled map

  Master-uppsats, Linköpings universitet/DatorseendeLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Karl Holmquist; [2017]
  Nyckelord :SLAM; Kinect 2; Sub-map; Loop-closure; Object detection; CENTAURO EU-project;

  Sammanfattning : In many situations after a big catastrophe such as the one in Fukushima, the disaster area is highly dangerous for humans to enter. It is in such environments that a semi-autonomous robot could limit the risks to humans by exploring and mapping the area on its own. LÄS MER

 2. 22. Glacial lake flood hazard assessment and modelling : a GIS perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Maimoona Zehra Jawaid; [2017]
  Nyckelord :moraine dammed lake; Himalayas; Bhutan; GIS; hazard assessment; dynamic flood model; glacial lake; Physical Geography; ecosystem analysis; digital elevation model; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : High mountain regions have experienced decreased glacier stability due to varying climate conditions. As glaciers melt, they are being replaced by glacial lakes of different sizes, some of which are prone to outburst flooding, and have caused catastrophic damage to downstream settlements and infrastructure. LÄS MER

 3. 23. Aegis - Architectural Solution for Community and Critical Facility Resilience

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Sabrina Schulze; [2017]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : There is a lot of discussion going on how to adapt to the changing climatic conditions, especially in countries where financial resources are limited. The built environment has been identified as a key area of intervention. LÄS MER

 4. 24. More than a trek: On the role of social capital disasters - An exploratory case study of trekking and adventure companies' efforts in the disaster response after the 2015 earthquake in Nepal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Johansson; Andreas Kölling; [2016-01-27]
  Nyckelord :Social Capital; Disaster Management; Disaster Response;

  Sammanfattning : Background and problem: The engagement by private sector in disaster response has been increasing throughout the years as well as the interest for social capital in disasters. However, the social capital and private sector engagement in disasters is an area of research which contains plenty of gaps. LÄS MER

 5. 25. SJUKSKÖTERSKANS BEREDSKAP FÖR ARBETE I KATASTROFOMRÅDEN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Marcus Svensson; Linnéa Thore; [2016]
  Nyckelord :Katastrofområde; Kunskapsbehov; Sjuksköterskors upplevelser; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idén till ämnesfördjupning under kandidatuppsatsen härrör från den grundutbildade sjuksköterskans upplevelser av arbete i katastrofområden. Sverige är historiskt lite drabbat av katastrofer och det är därför angeläget att undersöka vilka behov av kunskaper och färdigheter om sjuksköterskor som ämnar att arbeta i katastrofområden behöver. LÄS MER