Sökning: "disaster preparedness"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden disaster preparedness.

 1. 1. Jordbrukssektorns resiliens mot extrema väderhändelser i en svensk kontext : Förutsättningar och strategier för ökad resiliens

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet (from 2013)

  Författare :Jenny Wessberg; [2019]
  Nyckelord :Resilience; agricultural sector; droughts; floods; Västra Götaland County; Resiliens; jordbrukssektorn; torka; översvämningar; Västra Götalands län;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har klimatförändringarna påverkat naturliga och mänskliga system världen över, och som en följd har extrema väderhändelser inträffat oftare och blivit mer intensiva. Många ekosystem och mänskliga system är både mycket sårbara och exponerade, däribland jordbruket. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors beredskap samt roll vid katastrofsituationer - Kompetenser inom vård vid katastrofer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Granholm; Hanna Pedersen; [2018-03-09]
  Nyckelord :Disaster planning; Nurse’s role; Disaster medicine; Mass casualty incidents; Nursing care;

  Sammanfattning : Background: Regarding to today's political and environmental climate, disasters occurfrequently and globally. The consequences may be devastating to society and can cause greatsuffering to the individual. Purpose: To investigate the nurses preparedness and role indisasters. Method: A general literature review. LÄS MER

 3. 3. Resilience of urban systems in the face of natural hazards : To what extent do humanitarian organisations contribute to flood preparedness in Jakarta?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sarah Stingl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, the humanitarian sector is faced with the interplay of several challenges: The world is increasingly becoming urbanized and cities are rapidly expanding into megacities and metacities. At the same time it is confronted with a heightened disaster risk that affects the urban realm in particular. LÄS MER

 4. 4. Informing preparedness planning: Applications of community-based vulnerability and capacity data in the Philippines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Stefanie Eleanor Di Domenico; [2018]
  Nyckelord :Disaster risk reduction; preparedness; preparedness planning; community-based disaster preparedness; vulnerability; capacity; Vulnerability and Capacity Assessments VCAs ; the Philippines; Social Sciences;

  Sammanfattning : Disasters are not natural, but rather a combination of a natural hazard and its impact on vulnerable people and resources. Therefore, when engaging in disaster risk reduction and coming to an understanding of disaster risk, existing conditions within society should be understood. LÄS MER

 5. 5. "Det kommer ju bli kaos" : en beskrivning av sjuksköterskors uppfattningar om den katastrofmedicinska beredskapen på Storstockholms akutmottagningar.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Liv Persson; Henrietta Stridsman Möller; [2018]
  Nyckelord :Disaster preparedness; Disaster nursing; Emergency department; Registered nurses; Perceptions; Katastrofmedicinsk beredskap; Allvarlig händelse; Akutmottagning; Sjuksköterskor; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet katastrofer i världen och Sverige ökar och därmed ökar även behovet av katastrofmedicinsk beredskap. Akutmottagningen utgör ofta den första kontakten med sjukvården och därför har akutsjuksköterskorna en mycket central roll vid en allvarlig händelse. LÄS MER