Sökning: "disaster preparedness"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden disaster preparedness.

 1. 1. Urban development consequences of the riverine floods in the Western Balkans: Analysing Belgrade

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Santiago Lema Burgos; [2020]
  Nyckelord :Urban resilience; flooding risk reduction; land use plan; flood preparedness; flood adaptation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Rapid urbanisation coupled with unplanned development create the perfect recipe for a disaster, the risk of which has increased with climate change-related uncertainties. Belgrade’s high population growth rate and exposure to riverine flooding presents such a case. LÄS MER

 2. 2. Preventive adaptation strategies within disaster management – how humanitarian actors address climate-related challenges

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Angela Antoni; Kerstin Niggl; [2020]
  Nyckelord :humanitarian; disaster management; climate change; challenges; adaptation;

  Sammanfattning : Background: Climate change is a significant factor shaping the planet and changing the pattern of disasters which leads to direct and indirect consequences. The result is a huge amount of affected people who rely on humanitarian aid. The satisfaction of this need is the responsibility of disaster management. LÄS MER

 3. 3. Humanitarian Supply Chain: Improvement of Lead Time Effectiveness and Costs Efficiency : A multiple case study on the preparedness stage of humanitarian organizations with their partners

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ester Listani Jayadi; Najmus Sadat; Hugo Richit; [2020]
  Nyckelord :Humanitarian Supply Chain Management. Humanitarian Supply Chain. Preparedness Stage. Natural Disasters. Humanitarian Organizations. Partners. Dyads. Multiple Case Studies. Performance Measurements. Performance Management Process. Supply Chain Process Integration.;

  Sammanfattning : Title: Humanitarian Supply Chain: Improvement of lead time effectiveness and cost-efficiency. A multiple case study on the preparedness stage of humanitarian organizations with their partners. Authors: Ester Lisnati Jayadi, Hugo Richit, Najmus Sadat. LÄS MER

 4. 4. School-based disaster preparedness: a route to societal resilience? The case study of Ljungby municipality, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Andra Covaciu; [2020]
  Nyckelord :disaster risk management DRM ; school-based disaster preparedness SBDP ; climate change adaptation CCA ; societal resilience; students-aimed SBDP; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children are valuable resources when it comes to disaster preparedness and they should no longer be seen as vulnerable. Since they spend about five days a week in school for almost the whole year, it is natural to consider preparing them for hazards while there. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en konceptuell modell för simulering av svensk akutsjukvårds katastrofmedicinska förmåga

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ola Andersson; Emma Sandahl; [2020]
  Nyckelord :Simulering; modellering; konceptuell modell; vårdlogistik; katastrofmedicin; förmågeanalys; flaskhalsar; sjukvård; sjukhus;

  Sammanfattning : I den föränderliga värld vi lever i med nya, ofta komplexa, hot och risker är en god förmåga att handskas med det oväntade viktigt. Sjukvården måste liksom andra ingående aktörer i en räddningsinsats öva och förbereda sig för alla tänkbara scenarier. LÄS MER