Sökning: "disciplin"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet disciplin.

 1. 1. Samspel mellan lärares ledarskap och disciplin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :amani kasem; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; matematiklärare; disciplin; ordning och reda; arbetsro;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om lärarens ledarskap roll i skapandet av disciplin i klassrummet och hur matematiklärare upplever brist på disciplin och arbetsro i förhållande till lärare i andra ämnen samt hur de agerar och går tillväga i olika situationer. Studien lyfter även fram vilken inverkan brist på disciplin och arbetsro har på elevers lärande, sociala relationer och fostran. LÄS MER

 2. 2. Investments in Academic Renewable Electricity Generation Technology Spin-Offs : A Qualitative Study on High Capital Limitations for Underexplored Renewable Energy Sources

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Yann Braune; [2020]
  Nyckelord :Renewable Energy Generation Technologies REGT ; Underexplored Renewable Energy Sources; University Spin-Off; Funding Ecosystem; Funding Gap; Degree of Utilization; Cross-Disciplin;

  Sammanfattning : Due to an intensified climate change discourse, renewable energy technologies find higher attention within the energy system and increasingly compete with traditional energy conversion systems. Electricity is progressively being generated through renewable electricity generation technologies (REGT) which harness naturally existing energy fluxes (wind, tide, heat, sun) and convert it to electricity. LÄS MER

 3. 3. Kunskap är makt: en intervjustudie om bdsm-utövares upplevelser av terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Reid Lantto; [2020]
  Nyckelord :bdsm; terapi; bemötande; minoritetsstress; hbtq; transformativ forskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur personer som utövar bdsm (bondage, disciplin, dominans, underkastelse, sadism, masochism) upplevde terapeu-tiskt bemötande när bdsm nämndes i terapi. Semi-strukturerade intervjuer genomför-des med 27 bdsm-utövare som hade erfarenhet av terapi. LÄS MER

 4. 4. Finns det plats för medborgarna i platsmarknadsföringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sasha Steneram; Lova Sörman Laurien; [2020]
  Nyckelord :inclusive place branding; an evolutionary process; transformation; participation; multiplicity; democracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores inclusive place branding in Swedish municipalities as well as how municipal place branding practitioners view the inclusion of citizens in place branding. Place branding as a field has received sharp criticism from researchers for being too market-oriented and for not including the reality of the citizens in theplace brand. LÄS MER

 5. 5. Barns rättigheter i Knutby Filadelfia - En studie som granskar barnens levnadsvillkor i Knutby Filadelfia i relation till barnkonventionen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Louise Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Knutby Filadelfia; Sekt; Grupprättigheter; Individuella rättigheter; Barnkonventionen; Barnen i Knutby Filadelfia; Religiösa samfund; Kristi Brud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att reda ut ifall barnen som levde i Knutby Filadelfia hade samma förutsättningar och tillgänglighet till sina rättigheter som barn har i det svenska samhället idag. Frågeställningen är: På vilket sätt begränsade Knutby Filadelfias lära och levnadsstil barnen i församlingens rättigheter? Frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ metod, idéanalys och teorier om dels sekter och om dels grupprättigheter gentemot barnens rättigheter. LÄS MER