Sökning: "disciplinering"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet disciplinering.

 1. 1. Folkskolan : En diskursanalys av prästeståndet och bondeståndets folkskoledebatt 1840-1841

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nina Anerland Sjögren; Edwin Åhman; [2021]
  Nyckelord :Biopower; social discipline; peasantry; clergy; school reform; parliamentary debate; Biomakt; social disciplinering; bondeståndet; prästeståndet; skolreform; riksdagsdebatt;

  Sammanfattning : During the nineteenth century the liberal ideals were spreading across large parts of mainland Europe, and the Swedish parliament of 1840-41 is sometimes considered to be the first one embossed by the ideology. Liberal ideas such as the prison reform, the poor relief reform and the school reform were all on the agenda. LÄS MER

 2. 2. Kvinna & intagen - inte 'kvinnlig' nog enligt Kriminalvården? En studie om Kriminalvårdens arbete med 'Bättre Ut' ur ett kritiskt genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Karlén; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kriminalvården; Genus; Bättre ut; Intagna; Normativt kön; Kvinna; Disciplinering;

  Sammanfattning : När kvinnor begår brott tycks de inte bara bryta mot lagen utan även mot de förväntningarsom finns på just kvinnor. Det normativa synsätt som finns på kvinnor genomsyras i allmänheten och därav även inom våra myndigheter. Syftet med studien är att ur ett kritiskt genusperspektiv granska Kriminalvårdens arbete med de intagna. LÄS MER

 3. 3. Mitigating climate change, one hamburger at a time : a discourse analysis of how MAX Burgers AB communicates their carbon offsetting — and how customers perceive it

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Alice Andrews; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; climate change mitigation; carbon dioxide removal; green governmentality; ecological modernisation; civic environmentalism; conduct of conduct; Social Sciences;

  Sammanfattning : Carbon offsetting through forest sequestration in the Global South has become an increasingly common way for companies to mitigate their greenhouse gas emissions and thereby sell products and services with net zero emissions. In Sweden, fast food company MAX Burgers AB goes even further. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogisk disciplinering på fritidshemmet? : En diskursanalys av fritidshemmets styrdokument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Mikael Bergstedt; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentiering; Disciplinering; Diskursanalys; Fritidshemmets styrdokument; Kompensatoriskt uppdrag; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Fritidshemmets relation till specialpedagogik har varit något oklar. Det har funnits tankar på att fritidshemmet innehåller specialpedagogiska ansatser i sin ordinarie verksamhet samtidigt som det efterfrågats externa specialpedagogiska stödåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Ålder är bara en siffra : Undersökning av diskurser om gruppen äldre vid överklagade biståndsbeslut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Maja Augustsson; Linnéa Wängemar; [2020]
  Nyckelord :Äldre; bistånd; överklagan; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka diskurser om gruppen äldre, hur de konstrueras i överklagande biståndsbeslut och hur det förhåller sig till bedömningen av bistånd. I studien definierades gruppen äldre som individer 65 år eller äldre. LÄS MER