Sökning: "disciplinering"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet disciplinering.

 1. 1. Kvinna & intagen - inte 'kvinnlig' nog enligt Kriminalvården? En studie om Kriminalvårdens arbete med 'Bättre Ut' ur ett kritiskt genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Karlén; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kriminalvården; Genus; Bättre ut; Intagna; Normativt kön; Kvinna; Disciplinering;

  Sammanfattning : När kvinnor begår brott tycks de inte bara bryta mot lagen utan även mot de förväntningarsom finns på just kvinnor. Det normativa synsätt som finns på kvinnor genomsyras i allmänheten och därav även inom våra myndigheter. Syftet med studien är att ur ett kritiskt genusperspektiv granska Kriminalvårdens arbete med de intagna. LÄS MER

 2. 2. Mitigating climate change, one hamburger at a time : a discourse analysis of how MAX Burgers AB communicates their carbon offsetting — and how customers perceive it

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Alice Andrews; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; climate change mitigation; carbon dioxide removal; green governmentality; ecological modernisation; civic environmentalism; conduct of conduct; Social Sciences;

  Sammanfattning : Carbon offsetting through forest sequestration in the Global South has become an increasingly common way for companies to mitigate their greenhouse gas emissions and thereby sell products and services with net zero emissions. In Sweden, fast food company MAX Burgers AB goes even further. LÄS MER

 3. 3. Ålder är bara en siffra : Undersökning av diskurser om gruppen äldre vid överklagade biståndsbeslut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Maja Augustsson; Linnéa Wängemar; [2020]
  Nyckelord :Äldre; bistånd; överklagan; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka diskurser om gruppen äldre, hur de konstrueras i överklagande biståndsbeslut och hur det förhåller sig till bedömningen av bistånd. I studien definierades gruppen äldre som individer 65 år eller äldre. LÄS MER

 4. 4. "It's worth it for a booty" : Influencers trovärdighet och sanningsanspråk om Brazilian Butt Lift och kroppsideal på YouTube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Inez Rydman; [2020]
  Nyckelord :Influencer; kroppsideal; trovärdighet; sanningsanspråk; disciplin; självövervakning; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur influencers på Youtube gör sanningsanspråk om den ideala kvinnokroppen. Jag undersöker hur deras uttalanden om kroppsideal och ingreppet Brazilian Butt Lift (BBL) kan tolkas. LÄS MER

 5. 5. ”Att sitta tjugo i en cirkel är svårt” - En studie om förskollärarnas tal om samling på svensk förskola utifrån ett maktperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maha Hamid; Zehraa Al Hadad; [2020]
  Nyckelord :Samling; Maktperspektiv; Barn; Förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är, att utifrån ett maktperspektiv, undersöka förskollärarnas resonemang kring samling på förskolan. Det är förskollärarnas beskrivningar av samling som vi ska studera. LÄS MER