Sökning: "disclosure problem"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden disclosure problem.

 1. 1. Barns tystnad kring barnmisshandel : En kvalitativ studie utifrån fem barns berättelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Wiedesheim-Paul; Irma Husejinovic; [2020]
  Nyckelord :Child abuse; children’s silence; disclosure; autobiographies; child perspective; Barnmisshandel; barns tystnad; avslöjande; självbiografier; barnperspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand the problem of children´s silence in child abuse. This was conducted by reading five autobiographies that deal with children’s silence and disclosure based on the author’s own experience on child abuse from a parental figure. LÄS MER

 2. 2. Aktiemarknadsbolags informationsskyldighet : Särskilt vid offentliga uppköpserbjudanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Lindwall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Market Abuse Regulation (MAR) constitutes the main regulatory framework regarding information provision. The purpose of MAR is to protect the integrity of the stock markets and to increase investor confidence in them. Nevertheless, MAR shall maintain a uniform and comprehensible regulation. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas köparens undersökningsplikt av en förbesiktning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Svärd; Anna Andreasson; [2020]
  Nyckelord :fastighetsrätt; besiktning; undersökningsplikt;

  Sammanfattning : Okunskapen är stor kring vem som bär felansvaret vid fel i fastighet när en förbesiktigad fastighet har överlåtits till en ny ägare. Detta då köpare ute i praktiken tror att det räcker med en säljare beställd besiktning, en så kallad förbesiktning, för att bli fri från ansvar. LÄS MER

 4. 4. Circular economy and accounting information: A study of the reporting of circular economy in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Hjalber; Ellen Karlsson; [2019-06-11]
  Nyckelord :Circular economy; circular economy activities; accounting information; CONI method.;

  Sammanfattning : Background and problem: Facing today's climate crisis, companies play a key role incontributing to a sustainable change. Alternative business models have gained importance, suchas circular economy, which refers to the concept of cyclical closed-loop systems. LÄS MER

 5. 5. Förändring i intäktsredovisning : Implemetering av IFRS 15 i svenska koncerner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rufat Ragimov; [2019]
  Nyckelord :international accounting; revenue recognition; IFRS; IFRS 15; accounting change; implementation; internationell redovisning; intäktsredovisning; IFRS; IFRS 15; redovisningsförändring; implementering;

  Sammanfattning : Revenue is a central part of financial reporting and business activities, but there is a great deal of criticism and problems related to revenue recognition. In connection with this, a new standard IFRS 15 has been developed, in a convergence project between international standards setters IASB and FASB. LÄS MER