Sökning: "discourses"

Visar resultat 1 - 5 av 2344 uppsatser innehållade ordet discourses.

 1. 1. Hur motiveras svensk biståndspolitik genom diskurser om säkerhet?: En kritisk diskursanalys av policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (2016)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Josefina Ekström; [2021-07-07]
  Nyckelord :security; development; Swedish aid; securitization; security-development nexus; poststructuralism; discourse; critical discourse analysis; identity; norms; norm entrepreneur;

  Sammanfattning : This essay is a critical discourse analysis of representations of security that are visible in the Swedish aid policy. The text aims to analyse discourses of security, through lenses of poststructuralist critique, in the current policy framework represented by the Swedish government from 2016 (Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd 2016/17:60). LÄS MER

 2. 2. FROM STATUS TO STIGMA: THE DISCURSIVE JOURNEY OF LEISURE TRAVEL DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Nordh; Olof Hedin; Christian Sahlgren; [2021-07-02]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Leisure Travel; COVID-19 Pandemic; Stigma; Polarization;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Framställandet av psykisk ohälsa hos ungdomar - En diskursanalys av svensk press

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ala Rebwar; [2021-06-29]
  Nyckelord :Discourse; mass media; mental health; mental illness; representation; youth;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to explore representations of youth mental illness by analysingarticles in Swedish newspapers. Mass media has a central role in depicting social problems andshaping public discourse on health. It affects the way we understand and manage our social reality. LÄS MER

 4. 4. How is Trust Created in the Platform Economy?- A Triadic Perspective of the Interrelationship between Work Platforms, Workers and Clients in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Clara Bäckegren; Eléonore Chalandon; [2021-06-27]
  Nyckelord :trust; platform economy; work platforms; independent professionals iPros ; clients; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. VI ÄR HÄR, TROTS ALLT! En diskursanalys av kvinnliga jazzsångerskors upplevelser av position i rum där jazz görs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Aldén; [2021-05-17]
  Nyckelord :Jazz singer; Women; Gender; Jazz; Reflexive interview; Instrument; Discursive analysis; Jazzsångerska; Kvinna; Kön; Jazz; Reflexiva intervjuer; Diskursanalys;

  Sammanfattning : In this thesis, discourse analyses are carried out on thirteen interviews with Swedish femalejazz singers. The main purpose is to explore how the female jazz singer experience her position in relation to gender and her instrument, singing. LÄS MER