Sökning: "discrete-event simulation"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden discrete-event simulation.

 1. 1. Integrating 5G Components into a TSN Discrete Event Simulation Framework

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system; Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Alexander Magnusson; David Pantzar; [2021]
  Nyckelord :5G; TSN; Translator; 5QI; PCP;

  Sammanfattning : TSN has for many years been the staple of reliable communication over traditional switched Ethernet and, has been used to advance the industrial automation sector. However, TSN is not mobile, which is needed to fully enable Industry 4.0. LÄS MER

 2. 2. Production Control in Underground Mines using Discrete EventSimulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Carl Jonsson; Isak Falkman; [2021]
  Nyckelord :Production control; Discrete event simulation; LEAN; Simulation Methodology; DES; Cut and fill;

  Sammanfattning : The optimization of production has come a long way in the last few years. From having to implement new production philosophies directly into the production, today you can simply build a simulation on the computer that can be used to test new solutions. This makes it cheaper and less time-consuming to improve production. LÄS MER

 3. 3. Simulation of Assembly cell : Simulation based evaluation of automation solutions in an assembly cell

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Carolina Ames Zegarra; Ananthan Indukaladharan; [2021]
  Nyckelord :Automation; robots; discrete event simulation; decision-making;

  Sammanfattning : Purpose:The primary purpose of the current thesis is to develop a virtual model using discrete event simulation (DES), which aims at supporting the decision-making process regarding automation solution proposals for SMEs.  Method:The research approach is positivism, and it considers quantitative and empirical information. LÄS MER

 4. 4. Computational and accuracy benchmarking of simulation and system-theoretic models for production systems engineering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Antonio José Ramos Calderón; [2021]
  Nyckelord :DES; benchmarking; lean buffer; optimization; simulation software; performance measure; plant simulation; FACTS; PSE toolbox;

  Sammanfattning : The modern industry has an increasing demand for simulation software able to help workers and decision-makers visualize the outputs of a specific process in a fast, accurate way. In this report, a comparative study between FACTS (Factory Analyses in ConcepTual phase using Simulation), Plant Simulation, and PSE (Production System Engineering) Toolbox is done regarding their capacity to simulate models with increasing complexity, how accurate they are in their outputs with different optimized buffer allocations, and how well they perform on the task of detecting the bottlenecks of a process. LÄS MER

 5. 5. Simuleringsstudie av en manuell monteringslina : Linjebalansering genom flaskhalsanalys och flermålsoptimering med hjälp av SCORE-metoden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Johannes Öhman; Tobias Norlén; [2021]
  Nyckelord :FACTS; flaskhalsanalys; flermålsoptimering; händelsestyrd simulering; linjebalansering; produktionsstyrning;

  Sammanfattning : När tekniken utvecklas ställs krav på tillverkande företag för att behålla eller överta marknadsandelar, inte minst genom att vara kostnadseffektiva. För att med små förluster tillverka avancerade produkter i ett högteknologiskt klimat krävs att produktionssystemet är anpassat till de produkter som produceras genom ett ständigt förbättringsarbete. LÄS MER