Sökning: "discretionary accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden discretionary accounting.

 1. 1. Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure and Earnings Management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kalle Ernfjord; Maria Voigt; [2018-07-02]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; CSR disclosure; Earnings Management;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. The Implications of State Ownership on Earnings Management

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Henrik Hallius; Jakob Wedenborn; [2018]
  Nyckelord :Earnings management; State-owned enterprises; Listed enterprises; Discretionary accruals; Accruals quality;

  Sammanfattning : Earnings management refers to the practice of making discretionary choices in accounting with the intention to manipulate stated earnings. When used improperly it can distort the financial reports on which investors base their decisions, and thus impact the efficient allocation of capital. LÄS MER

 3. 3. The Effects of International Financial ReportingStandards Adoption on Earnings Management: Evidence from Commercial Banks in Liberia

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Abraham Monah; Osedebamen Okojie; [2018]
  Nyckelord :IFRS; US GAAP; Earnings management; discretionary loan loss provisions; Liberia; commercial banks; accrual.;

  Sammanfattning : Purpose - the purpose of this thesis is to investigate earnings management in an emerging economy without market force. We use discretionary loan loss provisions (DLLP) to proxy earnings management, which constitute a material portion of the total accruals in the banking industry. LÄS MER

 4. 4. Earnings Management genom Oförklarliga Periodiseringar : En studie om resultatmanipulation i svenska företag vid nyemission

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikaela Kindberg; Nadine Nimer; [2018]
  Nyckelord :Accrual-Based Earnings Management; Seasoned Equity Offerings; Creative Accounting; Opportunistic behaviour; Information asymmetry; Accounting Theory; Investors; Tax Law; Earnings Management genom Oförklarliga Periodiseringar; Nyemission; Kreativ Redovisning; Opportunistiskt Beteende; Informationsassymmetri; Redovisningsteori; Investerare; Skattelagstiftning;

  Sammanfattning : I tidigare studier har det framkommit att amerikanska företag manipulerar sina finansiella räkenskaper inför en nyemission med hjälp av Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar. Detta görs i syfte att reflektera en bättre bild av företagets finansiella ställning gentemot hur det i verkligheten ser ut. LÄS MER

 5. 5. Determinants of Discretionary Asset Write-Offs Under IFRS: Evidence from Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Robin Porkolab; [2017]
  Nyckelord :Write-offs; Discretionary; IFRS; IAS36;

  Sammanfattning : Since 2005 countries in the EU adhere to IFRS. This has greatly altered the regulations regarding asset write-offs for Swedish firms. The aim of this bachelor thesis is to investigate the determinants of discretionary asset write-offs under IFRS. I collect data from 176 Swedish firms listed on Nasdaq Stockholm Stock Exchange between 2011-2015. LÄS MER