Sökning: "discretionary accruals"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden discretionary accruals.

 1. 1. Is CFO’s equity compensation associated with the degree of accruals-based earnings management?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Idehed; Fredrik Johansson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Earnings management; CFO; discretionary accruals; equity compensation;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Earnings management research design - An evaluation of aggregate and specific accruals models

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl-Hugo Alhanko; Cecilia Hällzon; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; Model design; Accruals models; Opportunistic behaviour;

  Sammanfattning : This study aims to evaluate whether accruals models are useful to detect earnings management in listed Swedish companies. We analyse the ability of aggregate and specific accruals models to detect manipulation, to provide unbiased estimates of discretionary behaviour and to identify known cases of accruals fraud. LÄS MER

 3. 3. Earnings Management: A Way to Show Strength : The Financial Facades during IPOs: Evidence from Northern Europe

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Engdahl; Per Malmström; [2019]
  Nyckelord :Discretionary accruals; Organizational façades; Information asymmetry; IPO; Earnings management;

  Sammanfattning : Background: -Researchers have provided evidence that managers mislead stakeholders with organizational façades in the non-financial reports. However, few, if any, studies have studied if the reported information in financial reports is used in the same way. LÄS MER

 4. 4. The changing role of a CFO: a Swedish study on Earnings Management

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Ayesha Waqar; Xinyu Wang; [2019]
  Nyckelord :Earnings Management; CFO Turnover; Discretionary Accruals; Emerging Role;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide empirical evidence regarding the existence of earnings management through an investigation of the changes in discretionary accruals surrounding a Chief Financial Officer (CFO) turnover event and tests how the role of a CFO has evolved over time in Sweden. Empirical tests are conducted on a sample of 240 CFO turnover observations accumulated from 201 NASDAQ OMX Stockholm firms over the time period 2001- 2017. LÄS MER

 5. 5. Make the numbers great again

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Semi Ganievski; Victor Jönsson; Martin Moding; [2019]
  Nyckelord :Earnings Management; Initial Public Offering; Modified Jones Model; Explanatory variables and Swedish market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Rapportens syftar till att granska förekomsten av eventuellt signifikant samband mellan resultatmanipulering och börsintroduktion för svenska företag samt därmed bidra till att reducera det rådande forskningsgapet på den svenska marknaden. Dessutom ämnades eventuella utmärkande egenskaper för företag som manipulerar resultatet på svenska marknaden att studeras, genom tillämpning av modifierade Jones modellen och dels variabler förankrade i tidigare forskning men studien har även bidragit med två nya variabler. LÄS MER