Sökning: "disinfection"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet disinfection.

 1. 1. Följsamhet av vårdhygienrutiner och kunskap om blodburna smittor hos tandvårdsstudenter vid Sefako Makgatho Health Sciences University, Sydafrika : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Forat Pola; [2019]
  Nyckelord :contamination; dentalclinic; disinfection; guidelines; desinfektion; kontaminering; riktlinjer; tandvårdstudentklinik;

  Sammanfattning : Background: Blood-borne infections are common problem in healthcare. Informations about the prevalence in dental care are limitet. Healthcare professionals in South Africa are particularly vulnerable to blood-borne infections. The best way to minimize blood-borne infections is to increase compliance to infection control. LÄS MER

 2. 2. Säker vård genom god handhygien : En empirisk kvantitativ studie av sjuksköterskans följsamhet till handhygien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Agneta Johansson; Pernila Virtanen; [2019]
  Nyckelord :Hand hygiene; healthcare related infection; nurse; nursing responsibility; patient safety; Handhygien; omvårdnadsansvar; patientsäkerhet; sjuksköterska; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund Kunskapen om att vården orsakar skador har ökat men behöver ständigt förbättras. God tillämpning av handhygien ökar förutsättningarna för säker vård. Handhygienen är den viktigaste faktorn för att minska smittspridning. LÄS MER

 3. 3. Övervakning av desinfektionseffekt i vattenrenare för dialys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Robin Söderlund Sundling; [2019]
  Nyckelord :A0; disinfection; water purification; dialysis; A0; desinfektion; vattenrenare; dialys;

  Sammanfattning : Dialys är en medicinteknisk teknik som används för att rena blod vid nedsatt njurfunktion. Dialysvätska är en viktig komponent i utrustningen. Syftet med examensarbetet var att utvärdera förbättrade rutiner för kvalitetskontroll av vattnet som används för tillredning av dialysvätskan. LÄS MER

 4. 4. Olika yrkeskategoriers följsamhet till basala hygienrutiner inom djursjukvården : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Tholander Hasselrot; [2019]
  Nyckelord :hand hygiene; compliance; animal hospitals; infection control; animal health care workers; veterinary; basala hygienrutiner; följsamhet; djursjukvården; vårdhygien; yrkeskategorier;

  Sammanfattning : Introduction: Infection control in animal health care is, as in human health care, most important to prevent and fight antibiotic resistance. Animal health can also influence public health. LÄS MER

 5. 5. Alginatsavtryck dimensionsstabilitet beroende på exponeringstiden i olika desinfektionsmedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Yanchun Ma; Amra Hodzic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur olika desinfektionsmedel och olika exponeringstider kan påverka alginatavtryckens dimensionsstabilitet. Material och metod: Till studien användes Blueprint Xcreme alginat. LÄS MER