Sökning: "disinhibition"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet disinhibition.

 1. 1. "Vissa är idioter, man kan inte stoppa dem" - En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Bergman; Louise Idebäck; Fabian Wennerbeck; [2019-02-07]
  Nyckelord :Näthat; nätmobbning; sociala medier; fokusgrupp; intervju; generation z; män; genus; maskulinitet; disinhibition;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur unga män förhåller sig till näthat som fenomen i sociala medier.Teori: The Online Disinhibition Effect, Genusteori, Maskulinitetsteori.Metod: Kvalitativa intervjuer i kombination med en kvalitativ fokusgrupp. LÄS MER

 2. 2. Rösterna på Flashback : En studie om virtuell gemenskap på ett internetforum kring dödsskjutningarna i Malmö 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amirali Tajik; Lourdes Malinao; [2019]
  Nyckelord :Virtual community; Anonymity; Internet forum; Asynchrony; Society; Flashback; Virtuell Gemenskap; Anonymitet; Internetforum; Asynkronitet; Samhälle; Flashback;

  Sammanfattning : Flashback is one of the most well known internet forums in Sweden. People visit the site to discuss different topics, to share information, to express opinions or to read posts by others. On Flashback’s ‘crime forum’ the users gather to share information but also to express opinions. LÄS MER

 3. 3. Nätmobbning:   En studie om ansvar, utveckling och könsskillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :John Tallvid; Emil Lampret; [2018]
  Nyckelord :Nätmobbning; Högstadiekuratorer; Kvalitativ; Högstadieelever; Könsskillnader; The online disinhibition effect och Social konstruktionism.;

  Sammanfattning : Studien handlar om högstadiekurators subjektiva uppfattning när det kommer till ansvarsfördelning, utvecklingen av nätmobbning samt eventuella könsskillnader kopplat till nätmobbning. Studien har en ansats i tematisk analys och den utgjordes av temana utveckling, ansvar och könskillnader. LÄS MER

 4. 4. "Positive people always win" : en studie av hur kvinnor som livestreamar på Twitch.tv upplever interaktionen med sina tittare i kanalchatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Josef Thoresen; Sofia Elfwendahl; [2017]
  Nyckelord :female; woman; gaming; streaming; twitch; kvinna; spel; gaming; streaming; twitch;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt kvinnor som livestreamar sitt datorspelande på hemsidan Twitch.tv och deras erfarenheter gällande chattkommentarer på deras livesändningar. LÄS MER

 5. 5. Näthat, människa och myndighet - En explorativ kartläggning av statligt och ideellt arbete mot näthat i Sverige

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Finn Palm; Carl-Marcus Trenck; [2016-12-09]
  Nyckelord :Sociala media; beteende; brottsförebyggande; broken window theory; nolltolerans; online disinhibition effect; näthat; hatbrott; förändringsledning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to map how the Swedish government, authorities and non-profit organisations work in conjunction to counteract the negative discourse that exist on the internet. To achieve this we review research that identify the psychological aspects that affect how we behave in a digital environment. LÄS MER