Sökning: "diskmaskin"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet diskmaskin.

 1. 1. Concept Development of a New System for Drying Dishware : Degree project for Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering

  M1-uppsats,

  Författare :Ossian Bergman; [2020]
  Nyckelord :dishwasher; energy; usage; consumption; dishware; drying; effective; diskmaskin; torkning; disk; energi; användning; konsumtion; effektiv;

  Sammanfattning : The Drying of dishware inside a dishwasher is the phase in the washing cycle that uses the most energy and is therefore the phase with most room for improvement as regards on energy usage. When drying the dishware through closed air circulation, it is the temperature of the final rinse that determines the heat available during the drying process. LÄS MER

 2. 2. Näringstillförsel till akvaponiskt akvariesystem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ludvig Eriksson; Hagström Jesper; [2020]
  Nyckelord :akvaponik; Näringstillförsel; Foderautomat; produktutveckling;

  Sammanfattning : Akvaponik är en metod av matodling som producerar fisk och växter. Den ger en möjlighet att kontrollera och minska mängden bekämpningsmedel och gödning som går in i odlingen och där med blir det enklare att göra matodlingen hållbar. LÄS MER

 3. 3. Creating a service for internet connected dishwashers : A study about how new technology can improve user experience

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathias Bood; [2020]
  Nyckelord :service design; Internet of Things; user experiences; innovation; dishwasher; tjänstedesign; Sakernas Internet; användarupplevelser; innovation; diskmaskin;

  Sammanfattning : This essay treats a service design project and is about how new technology in dishwasher could create value for the end user. This new technology enables dishwasher for having an internet connection and making them act as computers, being that they can send and receive information. LÄS MER

 4. 4. Exploring housing preference of young adults– With focus on largest cities in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mijin Kim; [2020]
  Nyckelord :Housing preference; young adults; analytical hierarchy process AHP ; Boendepreferenser; unga vuxna; analytical hierarchy process AHP ;

  Sammanfattning : For the last decades, numerous researchers have studied housing preferences of populations. However, very few researchers put highlight on young adults in Sweden and their housing preference. LÄS MER

 5. 5. Ljud kopplat till den fria leken inomhus : En intervjustudie om förskollärares hantering och reglering av ljud

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Caroline Lind-Rätsep; Amanda Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Arbetssätt; buller; fri lek; förskola; förskollärare; ljud; profession; strategier;

  Sammanfattning : Förskollärares hantering och reglering av höga ljudnivåer i barns fria lek är något somdet inte finns mycket tidigare forskning kring. Ljudnivån är ofta hög under den frialeken och detta påverkar förskollärares och barnens utveckling i vardagen på olika sätt. LÄS MER