Sökning: "diskonteringsränta"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet diskonteringsränta.

 1. 1. Diskonteringsränta på pensionsförpliktelser - Användningen av IAS 19 i lågränteläge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Jassim; Caroline Olsson; [2021-08-23]
  Nyckelord :Lågränteläge; Pension; IAS 19; Diskonteringsränta; Pensionsförpliktelser;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hanteringen av pensionsförpliktelser enligt IAS 19 har länge varitomdebatterad, speciellt valet av diskonteringsränta. Diskonteringsräntan som får användasska härstamma från statsobligationer eller företagsobligationer enligt standarden. LÄS MER

 2. 2. Samma eller olika kalkylränta? : Analys av valet av att ha samma eller olika kalkylränta vidinvesteringar med lika eller olika marknadsrisk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sebastian Behrenz; Martin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Kalkylränta; marknadsrisk; kapitalbudgeteringstekniker; diskonteringsränta; betavärdet; marknadsränta; ägarnas avkastningskrav och riskfri ränta.;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Samma eller olika kalkylränta? Frågeställning:Vad är anledningen till att företag använder sig av en gemensam kalkylräntaför olika större reala investeringsprojekt, med lika eller olika marknadsrisk?Finns det något samband mellan att företag väljer att ha samma kalkylränta för olika störrereala investeringsprojekt och att företaget är verksamt i samma land och samma bransch? Syfte: Syftet med arbetet är att studera om svenska företag använder samma kalkylränta förolika reala investeringsprojekt och framförallt att undersöka anledningar bakom detta val.Dessutom har studien undersökt om det finns något samband mellan ett företags val attanvända samma kalkylränta för olika investeringsprojekt och att företaget är verksamt isamma land och samma bransch. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av goodwill under Covid-19 pandemin - En undersökning av Stockholmsbörsens Large Cap bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nilsson; Karl Ahlcrona Kjellman; Viktor Hansson; André Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Diskonteringsränta; Nedskrivning; IAS 38; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka om det går att utläsa någon variation i företags goodwillnedskrivning år 2019 och 2020 då åren har präglats av både en låg- och högkonjunktur. Metod: Studien har genomförts med en utvärderingsmetodik och kvantitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Modellering av diskonteringsränta avseende skogliga investeringar med CAPM och APT

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Richard Toss; [2021]
  Nyckelord :Capital Asset Pricing Model; Arbitrage Pricing Theory; Timberland; Inflation;

  Sammanfattning : Med hjälp av årlig prisstatistik avseende försäljningar av skogsfastigheter (1995-2020) bedömer studien skogliga investeringars marknadsrisk samt estimerar dess diskonteringsränta. Analysen sker inom de teoretiska ramverken Capital Asset Pricing Theory (CAPM) samt Arbitrage Pricing Theory (APT). LÄS MER

 5. 5. Samma eller olika kalkylränta? : Analys av valet av att ha samma eller olika kalkylränta vid investeringar med lika eller olika marknadsrisk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Nilsson; Behrenz Sebastian; [2021]
  Nyckelord :: Kalkylränta; marknadsrisk; kapitalbudgeteringstekniker; diskonteringsränta; betavärdet; marknadsränta; ägarnas avkastningskrav; riskfri ränta.;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vad är anledningen till att företag använder sig av en gemensam kalkylränta för olika större reala investeringsprojekt, med lika eller olika marknadsrisk?  Finns det något samband mellan att företag väljer att ha samma kalkylränta för olika större reala investeringsprojekt och att företaget är verksamt i samma land och samma bransch? Syfte: Syftet med arbetet är att studera om svenska företag använder samma kalkylränta för olika reala investeringsprojekt och framförallt att undersöka anledningar bakom detta val. Dessutom har studien undersökt om det finns något samband mellan ett företags val att använda samma kalkylränta för olika investeringsprojekt och att företaget är verksamt i samma land och samma bransch. LÄS MER