Sökning: "diskriminering historia"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden diskriminering historia.

 1. 1. Upplevd diskriminering vid arbetsrekrytering    : En experimentell studie av upplevd diskriminering i ett könsneutralt yrke beroende av den arbetssökandes namn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Helena Strömberg; Elina Carlén; [2018]
  Nyckelord :könsdiskriminering; könsneutralt namn; prototypisk diskriminering; same gender bias diskriminering;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de mest jämställda länder i världen när det kommer till arbetsmarknaden mellan kvinnor och män (Magnusson, 2002). Omfattande fältexperiment (Carlsson & Sinclair, 2017)  har visat att det förekommer mycket lite diskriminering utifrån kön när män och kvinnor med motsvarande meriter söker samma tjänster. LÄS MER

 2. 2. Man ska inte anta för mycket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kalle Folkesson; Daniel Bedö; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: attribution to discrimination; diskriminering; prototyper; same-gender bias; attributional ambiguity; tillskrivning av diskriminering. attribution to discrimination; discrimination; prototypes; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad krävs för att människor ska säga att en individ har utsatts för diskriminering? Tidigare forskning har framhävt främst två sätt att förklara vad som påverkar människor när de säger att diskriminering skett. Dessa är att människor baserar sin attribution på sin förförståelse om situationen och de som drabbas s.k. LÄS MER

 3. 3. Frihet utan rättigheter? : En studie om rättslig pluralism i Libanon och hur det påverkar kvinnors rättsliga ställning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Niusha Khanmohammadi; [2018]
  Nyckelord :Human rights; Legal pluralism; Lebanon; Family law; Women’s rights; CEDAW; Gender perspective; Mänskliga rättigheter; Rättslig pluralism; Libanon; Kvinnors rättigheter; CEDAW; Genusperspektiv.;

  Sammanfattning : With Legal pluralism, a state has more than one legal system in which rights can be attributed to citizens through private or religious actors. Lebanon has established religious family law through the constitutional charter, in which personal status is delegated to the country’s different confessions to govern. LÄS MER

 4. 4. "INGEN VILL JU VANDRA OM MAN HAR ETT HEM" : En kvalitativ studie om romers situation i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anders Häggström; Sophia Lindmark; Amanda Ågren; [2018]
  Nyckelord :antiziganism; romer; diskriminering; utsatthet; stigma;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att söka kunskap om romers situation i Sverige, på vilket sätt de är utsatta och hur detta kan förstås. Huvudfokus har legat på romernas egna upplevelser av utsatthet, hur dagens romer har påverkats av sitt folkslags historia av hot och förföljelse, hur antiziganism kan kopplas till diskriminering hos romer idag samt på vilket sätt romer blir stigmatiserade i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Gender is not what you see : Transgender people's experiences of identity, health and well-being- An interview study

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Mood; Emma Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Transgender; Health; Identity; Empathy; Treatment; Well-being; Ethical issues; Transperson; Hälsa; Identitet; Empati; Bemötande; Välmående; Etiska problem;

  Sammanfattning : Background: In India transgender people have a legacy of representation and acceptance dating back thousands of years within the Hindu religion. However, studies show that transgender people in today’s indian society experience lack of social rights and are discriminated towards when it comes to employment, housing and healthcare. LÄS MER