Sökning: "diskriminering på arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden diskriminering på arbetsplatsen.

 1. 1. “Hur är din chef rasist om hon har anställt dig?” En kvalitativ studie om afrosvenska socionomers upplevelser av rasism på arbetsplatsen samt vilka strategier de använder sig av för att bemöta rasismen om de får erfara det.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Adam; Tillmy Ukbu; [2021-05-19]
  Nyckelord :diskriminering; rasism; arbetsplats; strategier; afrosvenskar; vithet;

  Sammanfattning : Det finns en strukturell rasism i Sverige som medför fördelar med att vara vit då man besitter privilegier och därav inte möter strukturell rasism. Konsekvensen blir att vita gynnas samtidigt som icke-vita diskrimineras. LÄS MER

 2. 2. Jag vet inte vart gränsen går vid kränkning : En kvalitativ studie om kvinnor med utländsk bakgrund och deras upplevelser om bemötande och integration på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Camila Lopez Saez; Khlood Abdurahman; [2021]
  Nyckelord :Etnicitet; integration på arbetsplatsen; strategier; utländsk bakgrund; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en djupare analys skapa förståelse för hur kvinnor med utländsk bakgrund som arbetar inom kvalificerade yrken förhåller sig till sina roller på sina arbetsplatser, och hur de upplever att de bemöts av sin omgivning utifrån sin etnicitet samt hur de upplever att deras arbetsrelaterade relationer är. Varför just kvinnor valdes beror på att det skett en ökning i utbildningsnivå gentemot män enligt tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. From Conversation to Action : Perceptions and Practices of Allyship in aSwedish Workplace Context

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Laksana Baskaran; Emelie Jin; [2021]
  Nyckelord :Allyship; Diversity Management; D I; Global Organizations; Workplace Allyship; Training; Discrimination; Cross-cultural DM; Sweden; United States; Allyship; Diversity management; Mångfald och Inkludering; Globala organisationer; Utbildning; Diskriminering; Tvärkulturell DM; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Motivated by laws and regulations, moral grounds or the potential business advantages a more diverse workforce might bring, Diversity Management has become an ubiquitous part of organizational practices. Still, minorities are regularly exposed to social and structural discrimination at their workplaces. LÄS MER

 4. 4. Positiv särbehandling i Sverige - En kritisk analys av Sveriges tolkning av positiv särbehandling i relation till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ylva Stagler; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet mellan kvinnor och män; positiv särbehandling; förbud mot diskriminering; undantag; undantagsregel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Equality between women and men in the workplace is important when working towards an equal society. This essay aims to investigate how Sweden has interpreted the exemption from discrimination called positive action. The concept is based on EU law and is formulated to promote equality between men and women at the workplace. LÄS MER

 5. 5. Likabehandlingsträning på arbetsplatsen - Är upplevelsebaserad intervention bättre än föreläsning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Andén af Sandeberg; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; prejudice; psychological flexibility; perspective taking; compassion; diskriminering; fördomsfullhet; psykologisk flexibilitet; perspektivtagande; medkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om en likabehandlings workshop kunde minska deltagares fördomsfullhet samt öka deras perspektivtagande, psykologiska flexibilitet, medkänsla och värdegrundsförankring. Detta jämfört med en föreläsningskontroll som bestod av information om fördomar, diskriminering och mångfald. LÄS MER