Sökning: "diskriminering på arbetsplatsen"

Visar resultat 11 - 15 av 51 uppsatser innehållade orden diskriminering på arbetsplatsen.

 1. 11. Det spelar roll - Hur etnisk tillhörighet påverkar arbetslivet förkommunikatörer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kosovare Buzuku; Sibel Kara; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; Occupational Justice; etnicitet; integritet; kommunikation;

  Sammanfattning : Kommunikationsbranschen anses medföra marknads- eller organisatoriska fördelar till andra organisationer, genom att forma och framföra budskap till målgrupper (Evetts, 2006:521-522).Trots branschens rykte gör orättvisor sig tydliga för personer med en annan etniskt bakgrund än svensk i form av orättvisor i sysselsättningsmöjligheter, anställningsvillkor och lönesättningar (De Los Reyes, 2008:03). LÄS MER

 2. 12. Rättighetskonflikt på arbetsplatsen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Lenman; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; Europakonventionen; diskriminering; religionsfrihet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Hur får man se ut på jobbet? - Arbetsgivarens rätt att bestämma över hur arbetstagaren ska se ut på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Westerlund; Jenny Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; arbetsledningsrätt; uniform; klädpolicy; utseendekrav; religiösa symboler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning en arbetsgivare kan bestämma vad en arbetstagare ska ha på sig på arbetsplatsen utan att inskränka på den anställdas skydd mot att bli diskriminerad. Fokus ligger på att bena ut vad som ryms under begreppet arbetsledningsrätt när det gäller arbetstagarens utseende på jobbet samt vilka begränsningar som finns i denna fråga. LÄS MER

 4. 14. Religionsfrihet i arbetslivet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anela Hadziomerovic; [2019]
  Nyckelord :Religionsfrihet; religionsutövning; diskriminering på grund av religion; religiösa symboler; Artikel 9 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna; arbetsliv; neutralitetspolicy.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att ha en religion, tro eller övertygelse är en absolut mänsklig rättighet och får inte begränsas på något vis. Friheten att utöva sin religion eller övertygelse är också en skyddad rättighet, dock behöver den begränsas för att inte kränka andra individers friheter och rättigheter. LÄS MER

 5. 15. Arbetstagarens rätt eller företagets frihet? Om privata arbetsgivares utrymme att förbjuda bärandet av synliga religiösa symboler på arbetsplatsen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Karlsson; [2018-05-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skydd mot diskriminering på grund av religion i arbetslivet är ett harmoniserat område inom EU. Yrkeskrav är ett undantag inom diskrimineringslagstiftningen som innebär att särbehandling är tillåten när den grundar sig i för tjänsten viktiga och objektiva krav. Det kan omfatta vad den anställda får ha på sig när hon utför arbetet. LÄS MER