Sökning: "diskriminering på arbetsplatsen"

Visar resultat 16 - 20 av 51 uppsatser innehållade orden diskriminering på arbetsplatsen.

 1. 16. Sjuksköterskans upplevelse och hantering av diskriminering. En intervjustudie om diskriminering utifrån etnicitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nadia Vaziri; Christine Algotsson Larsson; [2018-01-26]
  Nyckelord :diskriminering; sjuksköterskans upplevelse; hantering; etnicitet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: År 2015 fanns det 121 000 utlandsfödda sjuksköterskor i Sverige. Den avregeringen utsedda diskrimineringsombudsmannen menar att det finns ett stort mörkertalgällande diskrimineringar utifrån etnicitet och att de flesta tycks ske på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 17. Med vilken rätt till skydd? - Om synen på sexuella trakasserier i arbetslivet, tystnadskultur och arbetsgivarens roll vid skapandet av schyssta arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanne Nordqvist; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the Autumn of 2017, the #metoo movement sprung across Sweden with a deafening amount of testimonies of sexual harassment taking place in the quiet on work places across the country. The debate that started in the wake of this movement is still going on, albeit with less intensity, has been said to constitute a paradigm as to what kind of behaviors we will accept in our future working environment. LÄS MER

 3. 18. Kulturell mångfald inom företag : En fallstudie om kulturell mångfaldsarbete inom transportsektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Abdulah; Rahma Dini; [2018]
  Nyckelord :Organisation; kulturell mångfald; symboler; utmaningar; mångfaldsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund​: En ökad globalisering, internationalisering och invandring runt om i världen idag har påverkat näringslivet på olika sätt. Effekterna av detta har haft en kulturell inverkan på Sveriges organisationer. År 1945 ersattes arbetskraftsinvandringen med flykting- och anhöriginvandring. LÄS MER

 4. 19. Diskriminering mellan anställda : En kvalitativ studie om hur chefer inom socialt arbete arbetar med frågan om diskriminering mellan anställda och hur det arbetet har påverkats av metoo-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Linnéa Petrisi; Sandra Blombergsson; [2018]
  Nyckelord :diskriminering; metoo; socialt arbete; chefer; anställda;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 uppmärksammades kvinnors utsatthet i form av sexuella trakasserier från män, genom #metoo. Utifrån metoo-rörelsen väcktes vårt intresse för diskriminering som ämne i stort och kopplat till socialt arbete. LÄS MER

 5. 20. Balanspunkten mellan arbetsledningsrätten och religionsfriheten - Möjligheten för arbetsgivare att inskränka på religionsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Liridon Kaludra; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar gränsdragningen mellan arbetsledningsrätten och religionsfriheten i främst arbetslivet. Arbetsgivaren har i egenskap av arbetsledningsrätten möjlighet att bedriva sin verksamhet utifrån dess behov dvs ansvar över förläggning av arbetstider, fördelning av arbetsuppgifter samt ordningsföreskrifter i både arbets- och skolmiljöer. LÄS MER