Sökning: "diskriminering på arbetsplatsen"

Visar resultat 6 - 10 av 51 uppsatser innehållade orden diskriminering på arbetsplatsen.

 1. 6. Vilket ansvar har arbetsgivaren för sexuella trakasserier på arbetsplatsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maja Moberg; [2021]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; Arbetsgivare; skyldigheter; diskrimineringslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the call for sexual harassment gained momentum, the spotlight was also turned to sexual harassment in the workplace. The thesis investigates the employer's responsibilities and obligations in its role as an employer. The work focuses on the provisions of the Discrimination Act and which EU legal provisions have been implemented in Swedish law. LÄS MER

 2. 7. “VAD JOBBAR DIN POJKVÄN MED DÅ?” En kvalitativ studie om upplevelser av heteronormativitet på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Elena Kimovska; Mirjana Radanovic; [2020-11-13]
  Nyckelord :normer; heteronormativitet; HBTQ; ; arbetslivet; queerteori; normkritisk pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa HBTQ-personers upplevelser av heteronormativitet iarbetslivet.Studien har sin utgångspunkt i normkritiskt perspektiv samt queerteori. Gemensamt för dessa två teorier är att båda handlar om ifrågasättande av normer och rådande maktförhållanden. LÄS MER

 3. 8. Aktiva åtgärder mot trakasserier - Från lagstiftning till praktik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Michael Cederfjärd; [2020-10-27]
  Nyckelord :diskriminering; aktiva åtgärder; särkoppling; äldreomsorg; trakasserier; sexuella trakasserier; arbetsmiljö; riktlinjer och rutiner;

  Sammanfattning : Trakasserier är ett stort problem i arbetslivet. Den svenska diskrimineringslagstiftningen både förbjuder och ställer krav arbetsgivarens förebyggande arbete för att motverka trakasserier och sexuella trakasserier. Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om hur detta förebyggande arbete sker i praktiken. LÄS MER

 4. 9. Diskrimineringslagen ur ett terapeutiskt perspektiv - En undersökning av diskrimineringslagens användbarhet utifrån den enskildes upplevelser av diskriminering och diskrimineringstvister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Åberg; [2020]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Terapeutisk juridik; Diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the availability of the Swedish Discrimination Act from the perspective of the individual, based on the individual’s experience of discrimination and the individual’s needs in a discrimination dispute. The background to the examination is a survey on discrimination towards junior doctors made by SYLF, Sveriges yngre läkares förening. LÄS MER

 5. 10. Diskriminering på arbetsplatsen : En kvalitativ studie som riktar sig till utländska kvinnliga undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nathalie Johansson; Julia Thuresson; [2020]
  Nyckelord :etnisk diskriminering; invandrarkvinnor; äldreomsorgen;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur kvinnliga undersköterskor och vårdbiträde med invandrarbakgrund blir behandlade inom äldreomsorgen. Vi vill undersöka om det förekommer diskriminering på deras arbetsplatser samt på vilket sätt det i så fall uttrycks. LÄS MER