Sökning: "diskriminering rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden diskriminering rekrytering.

 1. 1. Sociala mediers värde i rekryteringssammanhang : En kvalitativ studie av rekryterares beslutstagande, utifrån kandidaters profiler på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Sjöblom; Ebba Berthem; [2020]
  Nyckelord :recruitment; social media; personal brand; decisions; prejudice; discrimination; rekrytering; sociala medier; personligt varumärke; beslut; fördomar; diskriminering;

  Sammanfattning : Det personliga varumärket som fenomen i rekryteringssammanhang har vuxit de senaste åren ändå sedan begreppets introducerades under det sena 90-talet. På samma sätt har användandet av sociala medier snabbt vuxit det senaste decenniet. LÄS MER

 2. 2. ÄR AI NYCKELN TILL EN LIKVÄRDIG REKRYTERING? : - En kvalitativ studie om hur artificiell intelligens påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ibrahim Samo; Metin Ömansson; [2020]
  Nyckelord :Diskriminering; fördomar; omedvetna fördomar; rekryteringsprocess; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Datum: [2020-06-02] Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Ibrahim Samo & Metin Ömansson Titel: ÄR AI NYCKELN TILL EN LIKVÄRDIG REKRYTERING? - En kvalitativ studie om hur artificiell intelligens påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen. Handledare: Klara Regnö Nyckelord: Diskriminering, fördomar, omedvetna fördomar, rekryteringsprocess, artificiell intelligens Frågeställningar: - Vilka möjligheter, relaterat till diskriminering, uppstår genom användandet av AI under rekryteringsprocessen?- Vilka utmaningar, relaterat till diskriminering, uppstår genom användandet av AI under rekryteringsprocessen? Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur AI-teknik påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Instruktioner till diskriminering vid rekrytering : En kvalitativ studie om rekryterares diskrimineringsupplevelser

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nikolina Larsson; Felix Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Rekrytering; Diskriminering; Diversity Management; Homosocialitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om instruktioner till diskriminering vid rekryteringsprocesser. Syftet har varit att undersöka hur personer som arbetar inom bemannings-/rekryteringsföretag upplever instruktioner av uppdragsgivare när det gäller rekrytering i förhållande till diskrimineringslagen. LÄS MER

 4. 4. Ett nej utan underlag : En kvalitativ studie om att jämföra rekryteringsprocesser i privat och kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Maja Wikström; Sophie Hellvard; [2020]
  Nyckelord :Rekryteringsprocess; kompetensbaserad rekrytering; diskriminering; kommunal verksamhet och privat verksamhet.;

  Sammanfattning : The conclusion showed that there are some differences in the two sectors recruitment processes. The primary thing is that the recruitment process in the public sector managed in a much stricter manner than in the private sector. LÄS MER

 5. 5. Finns det rättsligt hjärterum för att främja mångfald på universiteten? : En Critical Race-teoretisk analys av universitetens rättsliga utrymme att använda positiv särbehandling och breddad rekrytering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Rohdin; [2020]
  Nyckelord :positive action; affirmative action; CRT; Critical Race; university admission; equality; diversity; positiv särbehandling; breddad rekrytering; aktiva åtgärder; CRT; Critical Race; diskriminering; antagning till universitet; antagning till högskola; etnisk snedrekrytering; jämlikhet; mångfald; direktiv 2000 43 EG;

  Sammanfattning : I högskolelagen 1 kap 5 § stycke 4 finns bestämmelsen ”Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.”. Bestämmelsen infördes för att motarbeta den sociala och etniska snedrekryteringen på Sveriges högskolor och aktivt främja mångfald genom breddad rekrytering. LÄS MER