Sökning: "diskriminering trakasserier"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden diskriminering trakasserier.

 1. 1. Med vilken rätt till skydd? - Om synen på sexuella trakasserier i arbetslivet, tystnadskultur och arbetsgivarens roll vid skapandet av schyssta arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanne Nordqvist; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the Autumn of 2017, the #metoo movement sprung across Sweden with a deafening amount of testimonies of sexual harassment taking place in the quiet on work places across the country. The debate that started in the wake of this movement is still going on, albeit with less intensity, has been said to constitute a paradigm as to what kind of behaviors we will accept in our future working environment. LÄS MER

 2. 2. ”Du får inte komma på mitt kalas” : Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Andersson; Charlotte Centerwall; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; förskola; skollag; diskrimineringslag; styrdokument; värdegrund;

  Sammanfattning : Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. LÄS MER

 3. 3. Skolans ansvar att uppmärksamma, förebygga och motverka - en kvalitativ studie om grundskolors planer mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Elfving; Fanny Englöv; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; diskriminering; trakasserier; skolverksamhet; plan;

  Sammanfattning : Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier är ett aktuellt och växande problem i dagens skola, många barn och elever blir utsatta dagligen. Lagstiftningen föreskriver riktlinjer för arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier och skolans ansvar för det uppmärksammade, förbyggande och motverkande arbetet är stort. LÄS MER

 4. 4. Diskriminering mellan anställda : En kvalitativ studie om hur chefer inom socialt arbete arbetar med frågan om diskriminering mellan anställda och hur det arbetet har påverkats av metoo-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Linnéa Petrisi; Sandra Blombergsson; [2018]
  Nyckelord :diskriminering; metoo; socialt arbete; chefer; anställda;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 uppmärksammades kvinnors utsatthet i form av sexuella trakasserier från män, genom #metoo. Utifrån metoo-rörelsen väcktes vårt intresse för diskriminering som ämne i stort och kopplat till socialt arbete. LÄS MER

 5. 5. Pojkar av det rätta virket : En kvalitativ studie om den svenska fotbollens maskulinitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Jemt; [2018]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; Orientering; Subjektposition;

  Sammanfattning : Fotboll är en sport som säger sig stå för inkluderande, egalitära värderingar. Svenska Fotbollsförbundet strävar efter att föregå med gott exempel, vilket innebär att fotboll ska motverka alla former av diskriminering och bidra aktivt till jämställdhet och samhällsnyttiga värderingar och värden. LÄS MER