Sökning: "diskrimineringslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet diskrimineringslagen.

 1. 1. ”Hon borde ta sånt här på stort allvar, företaget skriver ju att det är emot sånt här…” - Kvinnors upplevelser av arbetsgivarens arbete kring trakasserier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mimmi Åkerfeldt; Linnéa Antonsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med #Metoo blev trakasserier på arbetsplatsen ett högaktuellt och omdiskuterat ämne. Den rådande lagstiftningen ställer krav på att arbetsgivare ska tillhandahålla riktlinjer och rutiner som syftar till att minska förekomsten av trakasserier. LÄS MER

 2. 2. Anpassningsåtgärder i arbetslivet för arbetstagare med funktionsnedsättning - Vad är en skälig anpassningsåtgärd, som arbetsgivaren behöver införa, för arbetstagare med hörselnedsättning respektive en neurologisk funktionsnedsättning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Hultman; [2022]
  Nyckelord :Anpassningsåtgärder; skäliga anpassningsåtgärder; funktionsnedsättning; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay addresses the subjects of reasonable adjustments, related to the workplace, for persons with physical or mental disabilities. The author goes through the established Swedish legal sources to answer two main questions. LÄS MER

 3. 3. Stuprörseffekter i arbetet mot kränkningar och trakasserier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Torgny Handreck; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljörätt; Arbetsrätt; Diskriminering; Skyddsombud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Non-discrimination is a human right that has evolved from being a politicial declaration without any judical binding effect. It is now incorporated in the labour laws with a forcible civil law effect. An increasing focus on the organisational and social work environment have strengthened the prevention against victimisation in the workplace. LÄS MER

 4. 4. Kommunala jämställdhetsplaner inom Stockholms län : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hedda Johannesson Grenlöv; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; jämställdhetsplan; diskurs; kritisk diskursanalys; policydokument; maktstruktur;

  Sammanfattning : Sverige anses i ett globalt perspektiv vara ett jämställt land. Arbetet med jämställdhet har länge genomsyrat kommunala arbetsplatser och strategier har utvecklats i syfte för att uppnå de nationella jämställdhetsmål som har instiftats av regeringen. LÄS MER

 5. 5. Disharmoni och undervisningsmetoder i religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Monika Nilsson; Remzije Hajra; [2022]
  Nyckelord :Kontroversiell; undervisningsmetod; konflikt; religion; neutralitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att synliggöra problematik som kan uppstå i religionsundervisning, samt försöka belysa hur lärare kan planera och genomföra sin undervisning för att förhindra dessa konflikter, som kan väcka nya kontroversiella frågor som behöver diskuteras. För att uppnå syftet har följande frågor formulerats: Vilka konflikter kan uppstå i religionsundervisning? Hur kan lärare genom sin planering, undervisning och arbetsmetoder undvika dessa konflikter? Vi har använt oss av metoden: informationssökning, där sökningar i olika databaser resulterat i både nationell och internationell forskning. LÄS MER