Sökning: "diskrimineringsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet diskrimineringsrätt.

 1. 1. Att skaka eller inte skaka hand (2.0) - om en enkel handlings djupare mening

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Torstensson; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskrimineringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Så kallade ”handskakningsfall” har varit brinnande aktuella i den svenska debatten under nästan hela 2016. Det har företrädesvis handlat om religiösa män som, med hänvisning till sin religiösa övertygelse, valt att inte skaka hand med en kvinnlig chef eller kollega. LÄS MER

 2. 2. Funktionshinder eller funktionsnedsättning - Om definitionerna och diskursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Mosslind; [2015]
  Nyckelord :rättsvetenskap; civilrätt; EU-rätt; diskrimineringsrätt; diskursanalys; funktionshinder; funktionsnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november om inrättande av en allmän ram för likabehandling, det så kallade arbetslivsdirektivet, syftar till att bekämpa diskriminering i arbetslivet bl.a. på grunden funktionshinder. Arbetslivsdirektivet har till stor del införlivats svensk rätt genom diskrimineringslagen (2008:567). LÄS MER

 3. 3. Jämställd arbetslöshet : Arbetssökandes plats i arbetsrätten och diskriminering vid tjänstetillsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Almgren; [2015]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskriminering; diskrimineringsrätt; arbetslöshet; arbetssökande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Uppsägningar av funktionshindrade arbetstagare - Om samspelet mellan anställningsskydd och diskrimineringsförbud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Arbetsrätt; anställningsskydd; diskrimineringsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Regler om anställningsskydd finns i LAS. Centralt är att arbetsgivaren måste ha saklig grund för att säga upp arbetstagare. De skäl som utgör saklig grund delas upp i kategorierna uppsägning av personliga skäl och uppsägning p.g. LÄS MER

 5. 5. Kampen om diskrimineringsdiskursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Carlsson; [2014]
  Nyckelord :rättsvetenskap; folkrätt; civilrätt; EU-rätt; diskrimineringsrätt; diskursanalys; diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sweden currently has a civil law against discrimination (2008:567) that covers several aspects of society and seven different grounds for discrimination. This law is the product of the consolidation – and to some extent modification – of a number of laws primarily passed between 1999 and 2006. LÄS MER