Sökning: "diskurs film"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden diskurs film.

 1. 1. "Fru och barn och radhus kan du ha själv" : Om 1970-talet, jämlikheten och kärleksförhållandet i Gun-Britt Sundströms roman Maken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Moa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Maken; Gun-Britt Sundström; 1970-talet; andra vågens feminism; heterosexuella relationer; kärleksförhållande; medvetandegöring;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8. LÄS MER

 2. 2. Makt och maktlöshet i Onåd : En studie om hur J.M. Coetzees roman Onåd kan användas i svenskundervisningens jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :John Borglin; [2020]
  Nyckelord :Class; discourse; Disgrace; equality; fiction; intersectionality; J.M. Coetzee; life conditions; race; sex; sexuality; Diskurs; intersektionalitet; J.M. Coetzee; jämställhet; klass; kön; livsvillkor; Onåd; ras; sexualitet; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Denna studies syfte och forskningsfråga är att undersöka och besvara hur J.M. Coetzees roman Onåd kan förstås med utgångspunkt i de intersektionella kategorierna kön, ras och klass samt hur man som pedagog kan tillämpa romanen i den svenska gymnasieskolan för att diskutera och undervisa om jämställdhet och människors lika värde. LÄS MER

 3. 3. ”Är du inte uttalat mot så är du för” : en introduktion till positionering som retoriskt begrepp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Antfolk; [2019]
  Nyckelord :Burke; Positionering; Dramatism; Pentaden;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en introduktion till positionering som retoriskt begrepp.  Jag tycker mig se en splittring i samhället och att en del av det övergripande problemet är att människor inte kan mötas i en diskussion utan, likt ett politiskt maktspel, tar avstånd ifrån oliktänkande. LÄS MER

 4. 4. APOKALYPTISK ANIME. Textanalys av Nausicaä från vindarnas dal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Carl Stenmark; [2017-01-27]
  Nyckelord :japanska; Apokalyptisk anime; Populärkultur; Apokalyps; Dialog; Vindarnas dal; Miyazaki; textanalys;

  Sammanfattning : Animerad film från Japan har blivit populärt även i väst. Den ofta gulliga färgglada visuella stilen som kännetecknar mediet står dock i kontrast till berättelsernas innehåll. LÄS MER

 5. 5. Hela världens skönlitteraturer? : En diskursanalytisk studie om svensklärares förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Robin Lindqvist; Ebba White; [2017]
  Nyckelord :discourse; fiction from outside of the Western world; inclusion; integration; exclusion; teaching literature; teachers in the Swedish language; upper secondary school; diskurs; icke västerländsk skönlitteratur; inkludering; integrering; exkludering; litteraturundervisning; svensklärare; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study investigates teaching of fiction from outside of the Western world. The study was conducted via a discourse analysis of five semi structured interviews with upper secondary school teachers in Swedish language and literature. LÄS MER