Sökning: "diskurs främlingsfientlig"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden diskurs främlingsfientlig.

 1. 1. SD - ett parti för HBTQ-personer? En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter över tid utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sonja Jansson; [2020]
  Nyckelord :hbtq; sverigedemokraterna; nationalism; homonationalism; hbtq-rättigheter; General Works;

  Sammanfattning : Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter har länge varit omtalad. De har generellt setts som homofientliga i media och av andra politiker. 2019 verkar däremot en förändring ha skett då de presenterar nya, möjligtvis mer HBTQ-vänliga, förslag. LÄS MER

 2. 2. Mässlingen och "den andre" : Kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen i samband med mässlingsutbrottet 2017/2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Helperin; [2018]
  Nyckelord :measles; vaccination; critical discourse analysis; postcolonial; theory; migrants; news logic; mässling; vaccination; kritisk diskursanalys; postkolonial teori; vaccinationsmotståndare; migranter; nyheter som kulturell gemenskap; nyhetslogik; medielogik;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, undersöka hur olika grupper framställs journalistiskt i nyhetsrapporteringen av mässlingsutbrottet i Göteborg under vintern 2017-2018. Undersökningen har genomförts med kritisk diskursanalys och resultaten har analyserats med postkolonial teori samt teorier om nyheter som kulturell gemenskap och nyhetslogik. LÄS MER

 3. 3. Läpparnas Bekännelse : Hur sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att utmåla islam som en religion för Den Andre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Daniel Rohlin; [2016]
  Nyckelord :orientalism; sverigedemokraterna; kyrka; moske; kristen; muslim; islam; kristendom; politik; SD-kuriren;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning om hur det politiska partiet Sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att föra fram en agenda som kan beskrivas som främlingsfientlig med inslag av orientalism och islamofobi. Sverigedemokraterna är sprungna ur en rasistisk och nationalistiskt mylla men beskriver sig numer som ett parti som tar avstånd från alla former av rasism och som anser att alla människor har samma värde. LÄS MER

 4. 4. Medmänsklig/Gästvänlig/Främlingsfientlig : En studie om migrationsdiskursen på Malta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Shadi Moazen; [2016]
  Nyckelord :Diskurspsykologi Postkolonialism Migration;

  Sammanfattning : Studien behandlar maltesiska kommunpolitikers diskurs om migration vilket är intressant då Malta är en ö mellan Afrika och Europa som på grund av sin position fått rollen som ”gatekeeper” i Europeiska Unionen. Syftet med studien är att undersöka hur intervjupersonerna konstruerar och upprätthåller kategoriseringar av migranter och hur detta görs i relation till den maltesiska nationella identiteten. LÄS MER

 5. 5. Migration, ett säkerhetshot mot den franska nationen? : en retorisk argumentationsanalys av förarbetet till den franska utlänningslagen från år 2011

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Soma Mikaili; [2014]
  Nyckelord :securitizing; asylum; France; Migration; law; right wing populism; Mänskliga rättigheter; Human rights; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse arguments regarding the new migration law from 2011 in France, through a securitization perspective. The law was introduced as an answer to three European directives: regulating unauthorized migration, promoting highly qualified employment from third world countries and taking sanctions against employers using illegal labour. LÄS MER