Sökning: "diskursanalys juridiska institutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden diskursanalys juridiska institutionen.

 1. 1. Bortom näthat. Om det digitala våldet mot kvinnor och behovet av förändrad begreppsapparat och lagstiftning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Stjärnehag; [2021-08-11]
  Nyckelord :Digitalt våld; Mäns våld mot kvinnor; Våldets kontinuum; Feministisk våldsteori; ; Straffrätt; Rättsvetenskap; Genusrättsvetenskap; Materialitetsteori; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största, mest gränsöverskridande problemen i världen och linje med att vi lever i en alltmer digitaliserad värld har internet har kommit att bli ytterligare en arena för våldet. En majoritet av världens unga kvinnor har utsatts för någon typ av digitalt våld och det finns ingen indikation på att utvecklingen är på väg att avstanna. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller inte vara – ett ”riktigt” brottsoffer i våldtäktsmål. En diskursanalytisk undersökning av konstruktionen av brottsoffer i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen i 6 kap. 1 § st. 1 BrB

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Warnfalk; [2021-05-04]
  Nyckelord :Våldtäkt; Genusrättsvetenskap; Diskursanalys; Brottsoffer; Våldtäktsmyter; Ideala offer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur brottsoffer konstrueras i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen 6 kap. 1 § BrB. Mot bakgrund av det objektivitetskrav som ställs på den dömande verksamheten enligt 1 kap. LÄS MER

 3. 3. Gömda under kniven : En kritisk diskursanalys av juridiska och medicinska riktlinjer av intersexuella tillstånd i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Martin Torpe; [2021]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; intersex; DSD; genus; genusstudier; Judith Butler; Socialstyrelsen;

  Sammanfattning : The perception of how sexed bodies should behave and look has shifted throughout history and today we see a rise in discussions about bodily autonomy and the opportunity for diverse bodies to co-exist and flourish in modern society. Human rights activists and organisations led by people born with intersexual variations of sex characteristics (IVSC) have persistently critcized health care regulations for “fixing” intersex bodies without the consent of the individual. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsrabatten - En kritisk diskursanalys av slopad straffrabatt för unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Rangemo; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Straffrabatten; Ungdomsrabatten; Unga lagöverträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Young offenders have been specially treated in Swedish criminal law for centuries. Regulations of today are to be found in 29 kap. 7 § BrB and prescribes that anyone who commits a crime before the age of 21 should receive a reduction of their penalty because of their youth. LÄS MER

 5. 5. Den asylsökande kvinnans underordning och manligt nätverk. En kritisk diskursanalytisk granskning av Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas tillämpning av manligt nätverk och bedömning av den asylsökande kvinnans skyddsbehov.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Donjeta Krasniqi; [2020-10-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kvinnor i Sverige som har utsatts för könsbaserat våld har möjlighet att anmäla våldet genom att vända sig till polisen. Denna möjlighet talar för att det finns en gemensam förståelse för att det är polisen och i förlängningen staten som har det yttersta ansvaret för att både förebygga och utreda sådana här brott i samhället. LÄS MER