Sökning: "diskursanalys musik"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden diskursanalys musik.

 1. 1. ”Du sa inte att jag skulle kunna den.” : En kvalitativ intervjustudie om sånglärares syn på gehörs- och musiklära inom individuell undervisning vid gymnasiet 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Matilda Birgestrand Jönsson; [2019]
  Nyckelord :musiklära; gehörslära; diskursanalys; sångundervisning; sång; estetiska programmet; sångpedagoger;

  Sammanfattning : I studien undersöks de inslag av gehörs-och musiklära som förekommer inom den individuella sångundervisningens planering samt lektionsinnehåll på gymnasieskolans estetiska program, inriktning musik. Resultatet visar att det inte finns någon konsensus i frågan. LÄS MER

 2. 2. "My mama don't like you and she likes everyone" : en undersökning om vilka kvinnliga stereotyper som förekommer i Billboardlistans mest spelade låtar 2016 med fokus på låttexterna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Katja Kiviniemi; [2018]
  Nyckelord :Lyrics; stereotypes; women; gender; discourse; Billboard; Låttexter; stereotyper; kvinnor; genus; diskurs; Billboard;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur kvinnor porträtteras i låttexter från Billboardlistan Year End Chart Hot 100 Songs för årsslutet 2016. För att göra detta används kritisk diskursanalys ihop med Virginia W Coopers artikel ”Women in popular music: A quantitative analysis of feminine images over time” från 1985 där hon kommit fram till elva kvinnliga stereotyper som förekommer i populära låttexter. LÄS MER

 3. 3. "Om fylligt är runt, är ihåligt platt då?" : Sex saxofonisters samtal om sound

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Axel Udikas Brandels; [2018]
  Nyckelord :Saxofon; sound; klang; ton; teknik; diskursanalys; saxofonmetodik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Jag tycker det är värdelöst” : en diskursanalytisk studie om hur musikgymnasiets slagverkslärare ser på betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Göransson; [2018]
  Nyckelord :Trumset; slagverk; bedömning; betyg; musikgymnasiet; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka diskurser som ligger till grund för betygssättning i trumset i musikgymnasiet. Forskningsfrågor var om lärarna bedömer olika, hur de motiverar sina bedömningar och hur de samtalar om bedömning. Två elever filmades och videoklippen skickades till trumlärare som arbetar på musikgymnasium. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av kön i djursånger för barn i förskolans kontext : Kritisk diskursanalys av sångtexter i förskolan ur ett genusvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Maria Lindh; [2017]
  Nyckelord :Gender; sex; preschool; music; animal songs; Genus; kön; förskola; musik; djursånger;

  Sammanfattning : I detta arbete har syftet varit att ta reda på hur förståelsen av kön konstrueras i förskolans kontext genom sångtexter. Jag gjorde valet att endast undersöka sånger som handlar om djur för att se vilka osynliga strukturer gällande kön som kan ligga bakom sångerna. LÄS MER